fossilfri, Hållbarhet och socialt engagemang

Jubileum för Preems miljövänliga diesel

Publicerad: 2020-09-15 kl. 10:40

preem-evolution-diesel-tallolja

Råvara från de svenska skogarna gör det möjligt att minska drivmedlets koldioxidutsläpp markant. Så skapade Preem sin “Evolution Diesel”.

En stor potential slumrade länge i svenska skogarna. Som en av Sveriges största och viktigaste industrier har skogen spelat stor roll för vårt samhälle. Sedan 2010 står den återigen till vår tjänst, när Preem blandar tallolja med fossil råvara för att skapa en mer miljövänlig diesel.

Preem Evolution Diesel minskar koldioxidutsläppen rejält. Enligt en rapport från Energimyndigheten från 2013 minskar hydrerad vegetabilisk olja utsläppen med 89 procent jämfört med fossila bränslen, och Evolution Diesel till hör den kategorin av drivmedel. Myndighetens siffror utgår ifrån en så kallad livscykelanalys, där man tagit hänsyn till hela produktionskedjan – inte bara milen mellan tankningarna. Och trots att biodieseln har en annan sammansättning fungerar den precis lika bra som fossil diesel, och kan användas i vilken dieselmotor som helst.

Sedan lanseringen 2011 har Preem fortsatt utveckla Evolution Diesel. Då bestod produkten av 20 procent förnybar råvara. Bara ett år senare växte den andelen till 30 procent, och i dag består produkten av 50 procent förnybar råvara. Steg för steg minskar Preem dieselproduktionens fossilberoende.

Svensk innovation banade väg

Historien tog sin början redan 2006, då entreprenören Lars Stigsson kontaktade Preem med en idé. Han ville använda tallolja för att tillverka ett alternativ till den vanliga biodieseln som görs på rapsolja. Det skulle kräva att svavlet, kvävet och syret i oljan separeras från råvaran. Stigssons tilltänkta teknik för att lyckas med detta visade sig vara för komplex för att vara lönsam i stor skala. I ett samarbete med innovationsföretaget SunPine och teknikföretaget Haldor Topsoe började Preem nysta i andra lösningar för hur den processen skulle kunna se ut.

Efter flera års forskning såg man äntligen resultat; en ny hydreringsteknik för att göra råtalldiesel till diesel blev lösningen. När processen var på plats byggde Preem en fabrik utanför Piteå tillsammans med SunPine och skogsbruksföretagen Södra och Sveaskog. Där massproduceras råtalldiesel från tallolja. Preems raffinaderi i Göteborg konverterades till ett bioraffinaderi. Produktionsstarten skedde 2010, och 2011 lanserades alltså Preem Evolution Diesel på marknaden. 

Preem arbetar även på att använda annan biomassa för att skapa förnybara drivmedel. Bland annat testar man att använda alger, restprodukter från skogsindustrin, vegetabiliska oljor och gödsel i sit bioraffinaderi. Framtiden får utvisa vad som blir nästa steg för bolagets gröna satsning.

(Foto: Gustav Gullstrand/Unsplash)

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!