fossilfri, Fjärrvärme, Uppsala

Grundjobbet snart klart för Uppsalas nya värmekälla

Publicerad: 2019-10-21 Uppdaterad: 2020-06-24 kl. 07:24

carpe-futurum-grundjobb-bränsleficka

En ”bränsleficka” som är 40 meter lång och 4 meter djup är bara en av många grunddelar som just nu färdigställs i bygget av Uppsalas nya biobränsleanläggning Carpe Futurum. Hösten 2021 ska anläggningen tas i drift.

Vi har skrivit om det snabbt framskridande bygget, vid Vattenfall Värmes anläggning i Boländerna i Uppsala, bland annat när det först började ta fart i våras. Nu har mycket av grunden till de olika delarna börjat komma på plats, och vid årsskiftet anländer större lyftkranar för bygget av själva biobränslepannan och dess unikt formgivna hus.

Den som vill få överblick över området kan här se en flygvideo från grundentreprenören Peab, filmad i juli.

Aktuella bilder från bygget

bränsle-1Returträ kommer att utgöra huvuddelen av bränslet när förbränningen i Uppsalas nya värmepanna Carpe Futurum drar i gång inför vintersäsongen 2021–2022. Leveranserna kommer att lossas till en ficka som är 40 x 10 meter stor och 4 meter djup. Foto: Kjell Karlsson.
bränsle-2I den här gropen, mer än fyra meter djup, ska betongfundamentet gjutas för en av de två jättekranar som kommer att lyfta Carpe Futurums komponenter på plats. Den högsta kranen blir nästan 100 meter hög (och när den ska ställas dit efter nyår kommer det att behövas en 130 meter hög mobilkran för att resa den). Foto: Kjell Karlsson.
bränsle-3Ur marken spirar väggen till den södra av de två stora bränslesilor som kommer att stå bredvid värmepannans hus. Formen är en dubbel vägg som betongen gjuts i. Till vänster har väggen gjutits och formen rivs. Till höger pågår armering och dubblering av formen inför kommande gjutning. Foto: Kjell Karlsson.
carpe-futurum-illustrationHär är arkitektfirman Liljewalls illustration av hur anläggningen kommer att se ut från rondellen Bolandsgatan–Stålgatan efter att den byggts färdig hösten 2021. Jämfört med den tidigare torveldningen innebär investeringsprogrammet för övergången till biobränslen i Uppsalas värmeverk en nettoutsläppsminskning med motsvarande cirka 200 000 ton koldioxid per år. Illustration: Liljewalls.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!