God elkvalitet minskar både kostnader och miljöpåverkan

Publicerad: 2020-11-18 Uppdaterad: 2022-05-18 kl. 13:51

God elkvalitet minskar både kostnader och miljöpåverkan

Miljardbelopp går till spillo inom industrin varje år på grund av bristande elkvalitet. Detta trots att det finns mycket att göra för att hitta och åtgärda bristerna. Anders Fältsjö på Vattenfall Services beskriver hur det går till.

Produktionsbortfall, onödigt stora elkostnader och hög miljöpåverkan. Brister i elkvalitet kan orsaka stora problem och beräknas kosta industrin miljardbelopp varje år, ofta i onödan.

– Konsekvenser av dålig elkvalitet kan leda till att anläggningen blir mindre effektiv och kostar mer att driva. Det kan handla om miljonkostnader för ett stort industriföretag – varje år, säger Anders Fältsjö, specialist på elkvalitet på Vattenfall Services.

Bristfälliga maskiner kan vara en orsak

Störningar i eldriften kan bero på allt från externa faktorer, som åska eller störningar hos nätägaren, men ofta går problemen att spåra tillbaka till kundens verksamhet.

– Det kan till exempel handla om att man köpt in maskiner som inte är CE-märkta för att dra ner på kostnaderna, vilket kan leda till störningar i anläggningen, eller att man har en transformator som överhettas på grund av övertoner. Det kan göra så att robotar plötsligt stannar och behöver startas om flera gånger eller att en pappersmaskin stannar och det tar fyra, fem timmar innan man får i gång den igen, säger Anders Fältsjö.

Ofta är kostnaderna för störningarna helt onödiga. Mycket går nämligen att göra för att hitta och sedan åtgärda problemen. Anders Fältsjö åker själv land och rike runt för att göra mätningar och analyser av mycket varierande verksamheters elkvalitet. Att ta reda på var problemen finns kan vara ett riktigt detektivarbete. Avancerad mätutrustning kopplas upp mot kundens elsystem och mäter bland annat strömmar, spänningar, effekter och övertoner, för att upptäcka eventuella störningar. Mätningarna kan pågå under ett par timmar eller så länge som flera veckor, beroende på störningens och verksamhetens art. Ofta görs också intervjuer med personalen på anläggningen för att ta reda på mer om när och i vilka sammanhang som problemen uppstår.

– Om en maskin till exempel stannar varje tisdag morgon kanske problemen inte finns inom anläggningen utan istället beror på att nätägaren gör en omkoppling vid just den tidpunkten varje vecka, förklarar Anders Fältsjö.

De flesta problem går att lösa

Efter att mätning och undersökning har gjorts, analyseras resultatet och i de allra flesta fall går problemen att åtgärda.

– Går problemen att spåra tillbaka till anläggningen finns det olika sorters utrustning som kan installeras, till exempel faskompenseringsutrustningar som tar bort den reaktiva effekten på transformatorer, brytare och kablar, eller utrustning som känner av vilka övertoner som finns i anläggningen, och tar bort dessa, säger Anders Fältsjö.

Reaktiv effekt är en kraft som kunden själv kan generera med ett kondensatorbatteri. I de fall det görs ställer nätägare krav på industrin att de ska ha en viss effektfaktor på sin elanläggning.

– Tar man ut för hög reaktiv effekt kan kunden få reaktiva överuttagsavgifter från nätägaren. Genom att faskompensera och/eller filtrera övertoner så får man en mer effektiv anläggning. Man minskar förlusterna i sin elanläggning samtidigt som man eliminerar eventuella reaktiva överuttagsavgifter, säger Anders Fältsjö.

Han menar att det finns mycket att vinna på att förebygga, och ta tag i, störningar i elkvalitet inom industrin.

– Förutom att det kraftigt kan minska ens verksamhetskostnader ligger det också i tiden att ha en elanläggning som är så effektiv som möjligt, eftersom det också ger en minskad miljöpåverkan. Vi ser i dag ett ökat intresse för att göra mätningar, även innan några problem eller störningar har upptäckts. Kunderna blir mer och mer måna om att ha en så energieffektiv elanläggning som möjligt, säger han.

Ta del av projekt som bidrar till energiomställningen

Sammanfattning:

Brister i elkvalitet kan orsaka stora problem och beräknas kosta industrin miljardbelopp varje år, ofta i onödan. Störningar i eldriften kan bero på externa faktorer, som åska eller störningar hos nätägaren, men ofta går problemen att spåra tillbaka till kundens verksamhet. Vattenfall Services jobbar med att hjälpa kunder att identifiera och åtgärda störningar i eldriften för att minska elkostnaderna och få en elanläggning som är så effektiv som möjligt.

Är du intresserad av att mäta och analysera elkvaliteten i din anläggning?Kontakta Anders Fältsjö

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!