Elektrifiering, elbil, räckvidd

Gamla körknep ökar räckvidden för elbilar

Publicerad: 2022-01-27 kl. 09:20

Att batterierna inte ska räcka till hör till den vanligaste farhågan för de som tvekar inför elfordon. Bättre batterikapacitet och datorstöd för föraren förlänger elbilarnas räckvidd, men även gamla beprövade körknep fungerar för elbilar.

Att köra energismart har varit en del av körkortsutbildningen de senaste tio åren. Tekniken för att köra energieffektivt utvecklades för bilar drivna av fossila bränslen, men åtgärderna är minst lika viktiga för elbilar.

Energismart körning med elbil är inte så annorlunda från energismart körning med bensin eller dieselbil

– Energismart körning med elbil är inte så annorlunda från energismart körning med bensin eller dieselbil, säger Håkan Johansson, nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket.

Många gamla knep för energismart körning fungerar för elfordon för att effektivt ta tillvara bilens räckvidd.

– Det är viktigt för alla att planera sin körning. Kör man med bra framförhållning är risken mindre att man blir tvungen att trampa hårt på bromspedalen, eftersom det skapar friktion och det blir egentligen bara värme av rörelseenergin, säger Håkan Johansson.

Om man istället planerar i förväg så att man kan motorbromsa eller bromsa mjukt är det mer effektivt. Speciellt för elbilar som kan regenerera överskottsenergin för att ladda batteriet när man släpper gaspedalen och motorbromsar, istället för att det bara blir värme. Vissa elbilar har också en så kallad regenerativ broms som innebär att batterierna laddas när föraren bromsar. För ett tyngre elfordon med mer rörelse-energi kan en regenerativ broms ha större betydelse.

Högre verkningsgrad påverkar

– Att hålla hastighetsgränserna är också viktigt att tänka på, inte minst om man har en elbil. Räckvidden för en elbil kan faktiskt bli bättre om man håller hastigheten, man får ut mer av batteriet i längden. Det går ju åt energi i själva accelerationen.

– På en bensin eller dieselbil kunde man få ut mer av drivmedlet när belastningen och verkningsgraden blev högre för förbränningsmotorer, säger Håkan Johansson.

Den effekten gäller inte för elfordon. Elmotorn har en verkningsgrad som är betydligt högre oavsett varvtal, alltså både vid låg och hög belastning. Att verkningsgraden på en elbil är väldigt jämn innebär att hastigheten, och luftmotståndet som ökar med hastigheten, har en större inverkan på elbilens räckvidd än för en fossildriven bil.

Ett gammalt knep är att göra sig av med alla onödiga motstånd

Den ökade vikten och luftmotståndet som en släpvagn innebär minskar också räckvidden. I dag har inte alla elbilar möjlighet att montera en dragkrok på grund av batteriernas placering och på samma sätt som för bensin- och dieselbilar beror viktbegränsningen för en släpvagn på elbilens vikt, motorstyrka och draganordningens utformning. Hur mycket ett släp påverkar elfordonets räckvidd beror på släpets vikt som ökar friktionen och luftmotståndet.

– Ett gammalt knep är att göra sig av med alla onödiga motstånd. Bara en takbox, till exempel, orsakar ett väldigt mycket högre luftmotstånd. Något som i sin tur påverkar räckvidden för elbilen, säger Håkan Johansson.

Feedback från färddatorn

På en elbil är det viktigt att regelbundet kontrollera däcktrycket. För bensin eller dieselbilar är det rekommenderat att kontrollera däcktrycket vid varannan tankning. Eftersom elbilen laddas oftare är rekommendationen att kolla däcktrycket någon gång i månaden. Ett bra däcktryck minskar rullmotståndet och gör stor skillnad för motståndet.

– Vi rekommenderar även att följa upp bränsleförbrukningen, alltså elförbrukningen på en elbil. Att gå in i färddatorn och se hur förbrukningen ligger och om det går att förändra något i sitt körsätt med hjälp av de klassiska tipsen. Det går ju att tävla lite med sig själv – att försöka få en längre räckvidd eller en lägre elförbrukning, säger Håkan Johansson.

Även om det är ett betydligt dyrare inköp är elbilen billigare i längden

Inom elfordonsteknik går utvecklingen framåt på flera fronter. Allt från viktreducering till förarstöd, laddteknik och inte minst batteriernas kapacitet.

– I takt med utvecklingen av batterierna har elbilens räckvidd också blivit mycket bättre. I dagsläget har vi kommit upp i avstånd som egentligen gör elbilen till ett fullgott alternativ till bensin eller dieselbil. Även om det är ett betydligt dyrare inköp är elbilen billigare i längden, förutom att den är bättre för miljön, säger Håkan Johansson.

Kyla påverkar

Förutom Trafikverkets tips har även andra faktorer en inverkan på elbilens räckvidd. Vädret skapar naturliga motstånd som mycket snö eller vatten på vägbanan. Samtidigt som en elmotor har full effekt från start oavsett temperatur påverkas batteriernas kapacitet vid använding i kyla.

Med högre hastighet minskar också möjligheterna att köra med framförhållning, så det hänger ju ihop

– Sen vill man ju väldigt gärna ha det varmt i kupén när det är kyligt ute, och det drar naturligtvis en del el. Vi vet att temperaturen har en inverkan, det är därför många biltidningar genomför tester vid lägre temperaturer för att se hur kylan påvekar batterierna, säger Håkan Johansson.

– Om jag skulle påminna lite extra om ett särskilt tips så är det hastigheten. Att hålla hastigheten är det alla är sämst på. Som sagt betyder det ännu mer för elbilar när det gäller att få ut så mycket som möjligt av batteriet. Med högre hastighet minskar också möjligheterna att köra med framförhållning, så det hänger ju ihop. För att inte tala om att det är livsviktigt för trafiksäkerheten.

Elbilar orsakar också trängsel
Trafikträngsel i svenska städer innebär sämre miljö och lägre energieffektivitet för transporter. Även om elbilar i sig minskar de lokala utsläppen betydligt bidrar även elbilar till att trängsel uppstår. Ur hållbarhetssynpunkt är det därför generellt bättre att använda exempelvis kollektivtrafik eller cykel istället för bil.
New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!