Uppsala, Flexibilitetstjänster, power-as-a-service, Batterilager

Framtidens batteriparker fyller många funktioner

Publicerad: 2024-01-29 Uppdaterad: 2024-02-15 kl. 15:22

Framtidens batteriparker fyller många funktioner

Utbyggnaden av batteriparker sker snabbt i Sverige och användningsområdena ökar. En pionjär är Vattenfalls stora batteripark i Uppsala som minskar kostnaderna för tillfälliga effektuttag och ger intäkter för stödtjänster.

Projektet i Uppsala är ett innovationsprojekt med syfte att undersöka nätförstärkningar med hjälp av batterier och se hur batteriet kan agera på stödtjänstmarknaden. Samtidigt ger pilotanläggningen lärdomar om drift och underhåll över tid med allt från igensatta luftfilter till rutiner vid uppgradering av programvara.

Det stora batterilagret är ett av ett fåtal i världen som är integrerat i elnätet

Den snabba tillväxten av industrier och befolkning i Uppsalaområdet, tillsammans med omställningen till hållbar energi, är drivkrafterna bakom Vattenfalls pionjärprojekt i Uppsala. Det stora batterilagret är ett av ett fåtal i hela världen som är integrerat i elnätet. Batteriparken har en maxkapacitet på fem megawatt och en energimängd på ungefär 20 megawattimmar.

Batteriparken i Uppsala hör till pionjärerna, men tack vare att priset på stödtjänster, att sälja effekt till Svenska kraftnät, ökar stadigt har satsningarna på stora batteriparker också tagit fart. Enligt en kartläggning av tidningen Ny Teknik kan kapaciteten mångfaldigas de närmaste åren.

New call-to-action

En stor batteripark kan i dag fungera stabiliserande för Svenska Kraftnäts elnät och för det ersätts batteriparken framförallt för reglering av frekvensen, så kallad FCR-D Ned och Upp, samt så kallad FFR som är en mycket snabb reglering upp av frekvensen. 

Viktiga lärdomar

Vattenfalls batteripark i Gränby, Uppsala, består av 480 batteripackar och etablerades för kapacitetsbrist i distributionsnätet. Sedan 2020 har den gett stöd till de egna lokalnäten, men används också för att stötta Svenska Kraftnät med frekvensregleringstjänsten FCR-D upp. Under sommarhalvåret används batteriparken för att leverera stödtjänsten FCR-D Upp till Svenska kraftnät och vintertid fyller Vattenfall batterierna med energi när efterfrågan på el är låg och tankar sedan ur energi till lokalnätet när efterfrågan är hög.

Dessutom ger den stora batteriparken många viktiga lärdomar som Vattenfall kan använda till sina övriga anläggningar. Oväntade omständigheter, som hur flygande maskrosfrön snabbt kan täppa till ventilationsfilter, till hur lång tid det faktiskt tar att genomföra en uppgradering av 480 batteripackar, hör till erfarenheter som Vattenfall nu tar med sig framåt. Trots många utmaningar med den stora batteriparken har projektet som ska pågå till 2028 hittills varit framgångsrikt:

– Absolut, vi har haft nytta av batteriet, säger Peter Söderström, innovationschef på Vattenfall Eldistribution, till Ny Teknik.

Lastbalansering, lokala flexibilitetsmarknader och reaktiv effekt, som måste vara lokal, är andra tjänster som kommer att efterfrågas

Den snabba tillväxten av industrier och befolkning i Uppsalaområdet, samt omställningen till hållbar energi, leder till ökad efterfrågan på elnätskapacitet och ligger bakom Vattenfalls pionjärprojekt i Uppsala. Men efterfrågan ökar även i stora delar av övriga Sverige.

– Vi får jättemycket förfrågningar och ser ett jättestort intresse för batterilager bland våra kunder, säger Therese Nävertun på Vattenfall Network Solutions till Ny Teknik.

En batteripark kan vara väldigt mångsidig och efterfrågan på tjänster ökar. Så kallad ödrift, att elförsörjningen säkras för ”öar” i elnätet, kan stödjas med batterier. Lastbalansering, lokala flexibilitetsmarknader och reaktiv effekt, som måste vara lokal, är andra tjänster som kommer att efterfrågas. Läs mer här om våra tjänster till energibolag.

Om projektet:

Vattenfall Eldistribution AB ska tillhandahålla säkra och effektiva elleveranser som bidrar till en långsiktig samhällsutveckling och möjliggöra energiomställningen för en fossilfri framtid. Vattenfall Eldistribution är beställare av forskningsprojektet.

Vattenfall Elanläggningar AB, en del av affärsenheten Vattenfall Network Solutions,  bygger, äger och driftar batterilagret. Genom tjänsten Power-as-a-Service levererar Vattenfall Elanläggningar batterilager som en tjänst till Vattenfall Eldistribution AB.

Vill ni ha mer information om batterilager till er verksamhet? Kontakta Vattenfall Network Solutions nedan.

Kontakta oss

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!