power-as-a-service

"Färdig Elanläggning" skapar högre tillgänglighet

Publicerad: 2021-03-29 Uppdaterad: 2024-03-08 kl. 08:39

"Färdig Elanläggning" skapar högre tillgänglighet

För att kunna fokusera på sin kärnverksamhet och sin tillväxt ingår många företag partnerskap, där de drar nytta av andras kompetenser för verksamheter som ligger utanför kärnområdet. För många, som exempelvis ståltillverkaren Åkers Sweden AB, kan en sådan verksamhet vara elkraftanläggningen. Vattenfall  erbjuder en lösning för detta, i form av en helhetslösning där Vattenfall tar ansvar för investering och projektledning av elanläggningen.

En helhetslösning

Vattenfall Elanläggningar AB har utvecklat energilösningen "Färdig Elanläggning", som i praktiken innebär att allt ekonomiskt och funktionellt ansvar överlåts åt Vattenfall. Det är en helhetslösning som anpassas enligt beställarens behov och tillåter kunden att fokusera på sin verksamhet, och utnyttja Vattenfalls expertis och kompetens gällande elanläggningar. Kunden får ta del av lämplig beredskapslösning och en säker elleverans.

Som användare av "Färdig Elanläggning" överlåter man ansvaret för elanläggningen åt Vattenfall, och kan med ett långsiktigt avtal förvänta sig både kapacitet och tillgänglighet. Vattenfall tar både ansvar för att elkraftanläggningen följer de lagar och förordningar som råder, och har det största elsäkerhetsansvaret. Vattenfall genomför effektiva tillståndskontroller och underhållsmetoder.

 

Akers-Sweden-AB-karnverksamhet-fotograf-Viktor-Macha

Fotograf: Viktor Mácha

Åkers Sweden AB

Åkers Sweden AB är ett etablerat företag som tillverkar valsar till stålverk. Redan år 1580 började företaget gjuta kanoner, och år 1806 utökades verksamheten och man började även tillverka valsar för industrin. Anläggningen finns idag i Strängnäs kommun, och produktutbudet består än idag av olika slags gjutna valsar.

“Vår verksamhet är beroende av en fungerande elanläggning där varje störning kan få stora konsekvenser för vår produktion. Eftersom teknikutvecklingen inom alla områden går fort har vi svårt att hålla upp vår egen kompetens inom elkraft och anser därför att detta är ett bra koncept där Vattenfall med sin erfarenhet och kunskap bättre kan bidra till en stabil elanläggning.” - Mattias Abrahamsson, Elansvarig på Åkers Sweden AB.

Det ISO-certifierade stålbolaget noterade att de behövde förnya sin elanläggning, i samband med att de år 2018 konstaterade att de behövde expandera. Med en moderniserad elanläggning skapas förutsättningar att trygga en säker elleverans, vilket minskar risken för både produktionsbortfall och personskador i samband med olyckor. Läs mer om Åkers Sweden AB på företagets webbplats.

New call-to-action

Bolaget expanderar med “Färdig Elanläggning”’

Åkers Sweden AB får med energilösningen en driftsäker, stabil och underhållsfri elanläggning som passar just deras behov. För Åkers Sweden AB tar Vattenfall över ansvaret för både den befintliga och den kommande elanläggningen, och för att stödja den nuvarande elanläggningen inför kundens kommande expandering investerar man i ytterligare stationer.

“Många av våra kunder har en produktion som behöver en säker och väl fungerande elanläggning med snabb tillgång till beredskap, reservdelsförsörjning och även investeringar när så behövs. Genom vår funktionslösning kan vi hjälpa kunden att hålla en hög tillgänglighet för elkraftanläggningen och därmed minimera riskerna för exempelvis Produktionsbortfall” - Torbjörn Johansson, Chef för Vattenfall Network Solutions Sweden.

Avtalet för “Färdig Elanläggning” löper under 10 års tid, och innebär att Vattenfall har helhetsansvaret för driften av elanläggningen, så att Åkers Sweden AB kan lägga sin energi på kärnverksamheten. Med "Färdig Elanläggning" vill Vattenfall låta kunderna slippa tänka på saker som drift, service, finansiering och nya miljökrav. 

Sammanfattning

Med energilösningen Färdig Elanläggning kan företag låta Vattenfall ha hand om energianläggningen, för att helt kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Ett av de företag som använder sig av helhetslösningen är Åkers Sweden AB, som drar nytta av "Färdig Elanläggning" i samband med att företaget expanderar. Tack vare Vattenfall slipper Åkers Sweden AB tänka på allt från ellagar till underhåll av sin elanläggning, och kan räkna med en säker elleverans som tas om hand av experter.

Kontakta oss - Power-as-a-Service från Vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!