Fjärrvärme, SamEnergi, London

England satsar 3,2 miljarder kronor på fjärrvärme

Publicerad: 2021-09-14 Uppdaterad: 2021-09-15 kl. 15:15

England satsar 3,2 miljarder kronor på fjärrvärme

England ska satsa på grön energi. Inte mindre än 3,2 miljarder kronor kommer att pumpas in i landets fjärrvärmenät. Redan i dag används överskottsvärme från Londons tunnelbana till uppvärmning av bostäder.

Det var i ett pressmeddelande från den brittiska regeringen nyligen som energiminister Martin Callanan berättade om satsningen på grön energi. England vill fortsätta sitt arbete med att fasa ut fossila bränslen, som exempelvis gas, som i stor utsträckning används för att värma bostäder i landet i dag. Samtidigt lyfter han fjärrvärme som en nyckelkomponent för att lyckas nå de högt satta hållbarhetsmålen.

Ett kostnadseffektivt sätt att minska koldioxidutsläppen

– Fjärrvärmenät har potentialen att vara ett kostnadseffektivt sätt att minska koldioxidutsläppen från uppvärmning. Det är det enda sättet att storskaligt återvinna värme – som värmen från stora floder och från stadsmiljöer, som Londons tunnelbana, säger Callanan i pressmeddelandet.

Energy Plaza har tidigare berättat hur överskottsvärme från Londons tunnelbana tas tillvara för att värma cirka 1700 bostäder och en skola i stadsdelen Islington. Något som visat sig komma med många fördelar, inte bara ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att överskottsvärme pumpas ut från tunnelbanan minskar tunnelbanans kylningskostnader. Samtidigt får stadsdelen och de fastighetsbolag som äger de anslutna bostäderna en billigare uppvärmning.

14 000 fjärrvärmenät ska bli fler

– Att hitta en blandning av innovativa lösningar för hur vi värmer våra hem på det mest prisvärda sättet kommer att bli avgörande i takt med att vi stödjer människor att gradvis frångå gaspannor de kommande 15 åren, fortsätter den brittiska energiministern.

Uppvärmning av bostäder står för hela 21 procent av Storbritanniens totala utsläpp. En siffra som nu ska ner. Satsningen på 3,2 miljarder kronor (270 miljoner pund) kommer att gå till att bland annat bygga ut och rusta upp fjärrvärmenäten. I dag finns 14 000 brittiska fjärrvärmenät som förser 480 000 kunder med värme. Något som dock bara motsvarar 2 procent av landets efterfrågan. Med den nya satsningen hoppas regeringen att kunna öka fjärrvärmeförsörjningen till 18 procent år 2050.

Sverige i framkant

Sverige ligger redan långt före på området, då utbyggnaden av svenska fjärrvärmenät skedde redan under 1960-talet. Vilket resulterat i att över 90 procent av svenska städer värms av fjärrvärme i dag.

Ger möjlighet att expandera områden med minimal klimatpåverkan

Vattenfall är också redan del i Storbritanniens långsiktiga fjärrvärmesatsningar. Norr om London, i Brent Cross Barnet, byggs ett av världen största fjärrvärmenät, där Vattenfall sköter installation och drift. Det är fastighetsutvecklaren Argent Related som planerar kontorsytor för 25 000 personer, tusentals bostäder och kommersiella verksamheter i området och som ser fjärrvärme som områdets självklara, hållbara uppvärmningsform. När Energy Plaza skrev om nyheten beskrev Ulrika Jardfelt, chef Vattenfall Värme, affären så här:

– Genom att värma byggnaderna med fjärrvärme baserade på högeffektiva värmepumpar så blir det möjligt att expandera området med minimal klimatpåverkan. Vi ser projektet som en plattform för ytterligare tillväxt inom koldioxidfria energilösningar.

Kontakta Simon!

Återvinning av överskottsvärme 
Vill du bidra lokalt för ett mer cirkulärt samhälle? Med SamEnergi från Vattenfall kan ditt företag bli en småskalig värmeproducent genom att sälja överskottsvärmen till det lokala fjärrvärmenätet. På så vis gör du skillnad både för klimatet och invånarna på den ort företaget verkar. 

Återvinn ditt företags överskottsvärme

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!