Energiteknik

Driftsäkra din elanläggning

Publicerad: 2020-11-26 Uppdaterad: 2024-05-16 kl. 15:39

Driftsäkra din elanläggning

Power-as-a-Service = tjänstefiering av elkraft


Tjänstefiering av olika slag blir allt mer vedertaget. Enkelt förklarat handlar det om att flytta fokus från att köpa en produkt till att istället köpa en tjänst. Inom musik­, film­, data­ och mjukvarubranschen har det funnits i många år och är numera standard. Vanliga exempel är Spotify och Netflix där man har ersatt behovet att köpa CD­ och DVD­skivor med att få musik och film levererad som tjänst. Anledningen till att tjänstefiering har tagit fart är att det finns många fördelar med detta, allt från ekonomi, tillgänglighet och driftsäkerhet till miljö, ansvar och hållbarhet. Energi är inget undantag. Istället för att äga och sköta sin egen högspänningsanläggning, är Power-­as-­a-­Service en lösning som allt fler företag börjar få upp ögonen för.

Elanläggning Ställverk Transformator driftsäkerhet elsäkerhet

Hur fungerar tjänsten?

Större elförbrukare är i dag helt beroende av en väl fungerande energiförsörjning. Att upprätthålla och säkra en egen högspänningsanläggning är dock en omfattande uppgift som kräver stora resurser, både i form av kompetens och kapital. I takt med teknikens utveckling, tuffare miljö­ regler och växande avkastningskrav, ökar också utmaningen för verksamheter att samtidigt säkerställa att elanläggningen kontinuerligt utvecklas och framtidssäkras. Genom att överlåta ägandet av elanläggningen till ett specialiserat energibolag och övergå till Power-­as-­a-­Service avlastas verksamheten. Det betyder att energibolaget tar över helhets ansvaret för elanläggningen ur ett ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt perspektiv. Med Power-­as-­a-­Service (PaaS) köper ditt företag istället elanläggningens funktion som en tjänst, där energibolaget säkerställer att elanläggningen fungerar optimalt utifrån verksamhetens specifika behov. Vill du läsa mer? Ladda ner vårt White paper så får du veta mer om;

  • Varför vi behöver nya modeller för ägande och underhåll av elektrisk infrastruktur
  • Hur PaaS tar bort den ekonomiska och operativa bördan av ägande och underhåll av elektrisk infrastruktur
  • De operativa och miljömässiga fördelarna med PaaS
  • De ekonomiska fördelarna med PaaS
  • Hur PaaS säkerställer långsiktighet säkerhet för er högspänningsanläggning
  • Fallstudier och hur processen fungerar

    New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!