CSRD

CSDDD ska stärka mänskliga rättigheter inom näringslivet

Publicerad: 2024-04-26 Uppdaterad: 2024-04-26 kl. 07:43

Uppsala park

EU är i färd med  att ta ännu ett steg för att främja hållbarhet och rättvisa inom näringslivet. Detta genom Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), ett ambitiöst direktiv med fokus på att integrera mänskliga rättigheter och miljöskydd i företagens kärnverksamheter. Så vad innebär detta konkret för företagen och varför ska det egentligen vara av intresse?

Vad är CSDDD (CS3D)?

EU vill att företag aktivt prioriterar arbetet med att skydda mänskliga rättigheter och vår planet. CSDDD ska göra denna vision till verklighet genom att kräva att företag tar ansvar för sin egen verksamhet, dess dotterbolag, och hela leverantörskedjan. Liknande initiativ har redan sett dagens ljus i Frankrikes ”law of the vigilance” och liknade lagstiftning finns även i Tyskland, men CSDDD siktar på en bredare och mer enhetlig tillämpning inom hela EU.

Vad betyder detta för företagen?

Direktivet ställer krav på företag att visa "tillbörlig aktsamhet" i allt från interna processer till externa partnerskap. När direktivet träder i kraft kommer företag behöva dyka djupare in i hur de och deras leverantörer bedriver sin verksamhet. Det innebär en noggrann granskning för att identifiera eventuella risker för mänskliga rättigheter och miljön. Sedan kommer utmaningen att utveckla strategier för att förebygga, minska eller helt eliminera dessa risker.

CSDDD kompletterar det redan antagna Corporate Sustainability Reporting-direktivet (CSRD) och kräver att företagen utformar handlingsplaner som går i linje med CSRD:s krav på rapportering. Detta för att säkerställa en enhetlig strategi och undvika dubbelarbete. Tillsammans avser  CSRD och CSDDD främja öppenhet, ansvarsfullt agerande och skydd av mänskliga rättigheter och miljön.

Vad händer nu?

Den 24 april röstades direktivet igenom i EU-parlamentet med 374 röster för och 235 emot. Det betyder att det enda som återstår är att EU:s medlemsländer också formellt godkänner direktivet. Sedan är det upp till varje medlemsstat att införliva direktivet i nationell lagstiftning inom två år.

Företagen behöver i och med detta tänka på hur de kan följa Parisavtalet för klimatet och göra vad de kan för att mildra deras påverkan på biologisk mångfald och eliminera slaveri, barnarbete och mer. Om de inte gör det de ska kan de blir straffade med böter och tvingas betala för skador.

Vilka företag berörs?

Direktivet kommer att gälla för EU-företag och icke-EU-företag med verksamhet inom EU som uppfyller vissa tröskelvärden. Faktisk tillämpning av CSDDD-reglerna kommer gälla från 2027 för de största berörda företagen:

  • Från 2027 kommer företag med över 5000 anställda och en global omsättning på över 1500 miljoner euro att inkluderas.
  • Från 2028 inkluderas även företag med över 3000 anställda och en global omsättning på över 900 miljoner euro.
  • Från 2029 inkluderas företag med över 1000 anställda och en global omsättning på över 450 miljoner euro. 

De angivna årtalen kan komma att förändras innan implementeringen är på plats.

Små och medelstora företag (SMEs) är inte direkt påverkade, även om indirekta effekter kan förekomma när storföretagen ser över sina leverantörskedjor. 

Podcast om CSDDD

I Energy Plaza Podcast delar hållbarhetschefen Annika Ramsköld med sig av insikter om CSDDD och ger värdefulla råd om hur företag kan navigera i den nya direktivet.

Podcast: CSDDD - Hur arbetar vi med värdekedjor?

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!