Carpes historiska milstolpe – 500 000 timmar utan olyckor

Publicerad: 2020-12-04 kl. 13:47

carpe-futurum-flygbild

I somras lyfte vi säkerhetsarbetet kring bygget av Carpe Futurum – ett arbete som redan då burit frukt. Nu kan vi med stor stolthet berätta att en historisk milstolpe nåtts: bygget har gått 500 000 arbetstimmar utan allvarliga olyckor!

Det är en fantastisk bedrift som säkerhetscheferna och alla som jobbat på bygget stått för. Att gå så här många arbetstimmar utan allvarliga incidenter i ett projekt av den här storleken hör inte till vanligheterna, förklarar Eric Daamen som är HSE Manager på Vattenfall Värme.
eric-daaamen-profil

HSE står för health, safety and environment. Eric Daamen har alltså ett övergripande ansvar för hälsa, säkerhet och arbetsmiljö på alla Värmes byggen – en roll han är väl lämpad för. Han har nämligen lång erfarenhet från energibranschen och är certifierad säkerhetsexpert.

Att arbeta för att försöka undvika olyckor är inget nytt. Det är sättet som Carpe Futurum-projektet närmat sig frågan på som är annorlunda. Nyckeln stavas kommunikation – och precis som vid den senaste milstolpen 250 000 timmar så är det “town hall”-mötena som Eric Daamen vill lyfta.

Vilka är nycklarna till att undvika allvarliga olyckor på ett bygge?

– Den som ändå hade det rätta svaret på den frågan! Personligen tror jag att goda intentioner, en stark kultur, rigida system och procedurer samt ett tydligt fokus på att främja bra beteenden är viktiga beståndsdelar i säkerhetsarbetet. Men det viktigaste är kommunikationen; att cheferna pratar med byggarbetarna och bryr sig om dem. De regelbundna “Town Hall”-mötena, där gruppen diskuterar potentiella risker och löser problem tillsammans, är extremt viktiga och något som inte är så vanligt på stora byggen, säger Eric Daamen.

Lager på lager – en bra strategi

För att driva igenom goda rutiner och skapa en stark kultur krävs gediget arbete och att en majoritet av medarbetarna också är med på tåget. Det är något som teamet på Carpe Futurum jobbat mycket med, och något man fokuserat på från dag ett.

– Kulturen, rutinerna och kommunikationen är viktigast. PPE ska bara var “the last line of defense” – ett sista skyddsnät, säger Eric Daamen.

Det Eric pratar om är “personal protective equipment” – ett begrepp som innefattar allt från kläder och hjälmar till säkerhetslinor och andra skyddsanordningar. PPE är en självklar del i arbetet, men byggarbetarnas säkerhet ska inte stå och falla med vilka skydd de bär. Det är ett slags lager-på-lager-strategi som verkligen burit frukt för teamet på bygget av Carpe Futurum – och deras framgångar kan inspirera och vägleda resten av verksamheten.

Sitter vi och pratar med varandra om sex månader igen, efter ytterligare en massiv milstolpe i säkerhetsarbetet på Carpe Futurum?

– Det tror jag! Som säkerhetsansvarig är man aldrig nöjd förrän ett projekt avslutats helt utan allvarliga olyckor. Jag hoppas självklart att vi fortsatt håller den här höga nivån. Med tanke på arbetet som gjorts hittills finns det ingen anledning att tvivla på att vi kommer att nå ytterligare milstolpar längre fram, avslutar Eric Daamen.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!