Vindkraft, Hållbarhet, Solkraft

Bra Miljöval skärper kraven

Publicerad: 2021-10-08 Uppdaterad: 2021-12-17 kl. 13:11

Bra Miljöval skärper kraven

Naturliga vattenflöden vid kraftverk, skydd för naturen vid vind- och solkraftsanläggningar och hållbar reglering av vattennivåer. Det är några av skärpningarna för miljömärkningen Bra Miljöval för elenergi.
– Våra krav ska vara skarpare än lagen och det var dags för en uppdatering, säger Kim Blomster på Bra Miljöval.

Märkningen Bra Miljöval utfärdas av Naturskyddsföreningen och kan hittas på allt från matprodukter till tåg till Vattenfalls el. Kraven för Bra Miljöval föregår ofta lagstiftningen och har under åren bland annat varit drivande i att få bort giftiga kemikalier från produkter. Grundprincipen för Bra Miljöval är att naturresurser måste sparas och att den biologiska mångfalden och människors hälsa inte får hotas.

Nu har vi vässat miljökraven för alla förnybara energislag i de nya kriterierna

Kriterierna för elenergi har inte uppdaterats sedan 2009 och det har hänt mycket på energimarknaden sedan dess. De nya kraven gäller från och med oktober i år med möjlighet för befintliga licenstagare som Vattenfall att förnya licenserna till och med nästa år.

Kim Blomster, Bra Miljöval Elenergi.– Bra Miljöval ställer krav som ska vara skarpare än lagen, och det var dags för en uppdatering. Nu har vi vässat miljökraven för alla förnybara energislag i de nya kriterierna, från vatten och sol till vind och biobränsle, säger Kim Blomster, som är produktansvarig för Bra Miljöval Elenergi.

– Vi ställer miljökrav på den förnybara elproduktionen, så att den blir så hänsynsfull som möjligt för djur- och växtliv. Det är den stora skillnaden mellan miljömärkt el och förnybar el, att miljömärkt el även tar hänsyn till biologisk mångfald. Vi vill ju att licenstagarna ligger i framkant och jobbar aktivt med miljö, klimat och hållbarhet, säger Kim Blomster.

Fler skyddade områden

De nya kriterierna innebär bland annat att fler områden blir så kallade stoppområden, skyddade naturområden, där varken sol- eller vindkraft får etableras.

– Solkraft är ju något som har växt otroligt mycket sedan 2009 och det är en fantastisk utveckling, men därför krävs det också en skärpning i kriterierna eftersom situationen förändrats så mycket.

HEDEFORS_1200Även för vattenkraft, där miljöpåverkan ofta är tydlig, har kraven skärpts. Det handlar bland annat om att Bra Miljöval nu ställer krav på att vattenkraftverken ska ha fiskvandringsvägar, krav på naturliga vattenflöden och begränsningar av hastiga förändringar i vattenflöden och av vattennivåer.

I Sverige kan kraftbolag vara skyldiga enligt lag att kompensera för kraftverks miljöpåverkan. Exempelvis finns krav på utsättning av lax som ersättning för lekplatser som förstörs till följd av en älvreglering. Naturskyddsföreningens Bra Miljöval ställer ofta krav utöver lagar och förordningar med villkor att åtgärderna är hållbara. Bland annat har miljömärkningen fler områden, utöver de som är skyddade enligt lag, utsedda där vind- och solkraft inte får etableras. Man förespråkar också så kallade naturlika omlöp, exempelvis en bäck som tillåter fisk att passera en dammvägg, istället för vandringstrappor (se bild här intill från Hedefors längs Säveån).

Vi vill att vattenkraftägarna arbetar mer aktivt med sin miljöanpassning

– Vi vill att vattenkraftägarna arbetar mer aktivt med sin miljöanpassning av vattenkraftverken. En möjlighet om licenstagaren inte uppnår de nya kraven är att avsätta ytterligare medel till miljöfonden, som Bra Miljöval arbetar med, för att sedan söka pengar ur fonden för att genomföra nödvändiga miljöanpassningar, fortsätter Kim Blomster.

Energieffektivisering för att nå mål

– Vårt mål på lång sikt är hundra procent förnybar energi i hela systemet. Med hjälp av energieffektivisering, att använda el, energi och effekt smart, och den nya teknik vi har tillgång till kan vi nå dit. Bra Miljöval är ett verktyg och en drivande kraft som hjälper till att göra det möjligt, avslutar Kim Blomster.

Kraven skärps för nya licenser
I och med de nya kriterierna har alla licenser kopplade till Bra Miljöval-märkningen blivit uppsagda från den 31 december 2022. Fram tills dess gäller de gamla kriterierna för befintliga licenstagare. Parallellt träder de nya kriterierna i kraft nu, och gäller för nya licenstagare. Till och med 1 september 2022 är det kostnadsfritt för befintliga licenstagare att söka om för en ny licens för Bra Miljöval Elenergi.

Skyddade områden
Ett skyddat område kan till exempel vara ett naturreservat, nationalpark eller ett Natura 2000-område. Av Sveriges land- och sötvattenyta består cirka femton procent av skyddad natur. Det gäller då allt från skogs- till sjömiljöer. Syftet med skyddade områden är att omhänderta och bevara olika typer av unik natur. Naturskyddsföreningen har också själva utsett naturområden som anses värdefulla och som ska skyddas och bevaras.

Fotograf: Ola Höiden

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!