Hållbarhet och socialt engagemang

Analys och effektivisering i spåren av corona

Publicerad: 2020-04-07 Uppdaterad: 2021-04-01 kl. 07:46

analys-effektivisering-corona

Om coronaviruset inneburit neddragningar i er verksamhet kan ni passa på att se över er energianvändning. Varför inte ta tillfället i akt och göra en energianalys?

Börja med  att bilda er en uppfattning  om hur väl energianvändningen  överensstämmer  med verksamhetens  produktion. Formulera sedan en handlingsplan utifrån följande tre steg.

Energianalys och jämförelse

Situationen vi befinner oss i erbjuder ett bra tillfälle att djupdyka i energiförbrukningen. Med låg eller ingen verksamhet får ni en tydlig ”baseline”, som kan hjälpa er att särskilja förbrukning från normal aktivitet. Ni kan undersöka förbrukningsmönstret genom att dra igång eller stänga av olika maskiner och utrustning, för att se hur mycket el de faktiskt drar.

Ta först fram timvärdena för en normal vecka, innan viruset. Hur stor är elförbrukningen under “downtime” jämfört med under produktionstiden? Är skillnaden rätt i storleksordning? Följer förbrukningskurvan verksamhetstiden?

Därefter tar ni fram timvärdena för en vecka när produktionen har dragit ned på grund av corona, och jämför dessa med en normal vecka. Är kvarvarande förbrukningsnivån realistisk i förhållande till den neddragna produktionen? Kan elförbrukningen under downtime en “corona-vecka” vara en nivå som borde gälla även för en normal veckas downtime?

Se även över möjligheten att anpassa ert effektabonnemang. Om ni betalar för en högre effekt än vad ni utnyttjar kan det vara läge att ändra det – om inte permanent, så åtminstone tillfälligt.

Läs mer om energieffektivisering här.

Vandra, lyssna, se och ifrågasätt

Med tomma lokaler finns även möjlighet att göra en ordentlig undersökning av lokalerna. Kanske hittar ni sätt att minska er förbrukning bara genom att få tid och plats för en grundlig genomgång.

Se till att undersöka:


  • Ventilation. Är flödena och tiderna anpassade till de olika behoven som finns?
  • Belysning. Är belysningen anpassad till behoven?  Finns det en bra styrning som fungerar?
  • Värme. Är temperaturerna verksamhetsbehovsstyrda?
  • Tryckluft. Finns det läckage?  Är kompressorernas storlek anpassad till behoven?

Baserat på ovanstående kan man ta fram  en driftstrategi för goda  produktionsförutsättningar. 

Underhåll

När anläggningen har ingen eller begränsad produktion är det ett gyllene tillfälle att genomföra underhållsinsatser. Varför inte passa på att mäta, täta, rengöra och justera de olika systemen? Ni kan även installera undermätare för att få koll på de stora förbrukarna. Det underlättar när man ska värdera olika åtgärders återbetalningstid. En produktion på sparlåga gör att ni slipper störa, och bli störda, i underhållsarbetet.

Som nämnts ovan erbjuder krisen ett tillfälle att se över driftstrategin. Detta för att kunna skapa ännu bättre produktionsförutsättningar, inomhusmiljö och energieffektiv drift, genom behovsstyrning och hantering av driftfall för dygn och säsong baserat på behoven.

Ta även tillfället i akt och utbilda medarbetarna i smart energianvändning. Med personal som jobbar hemma, eller på tillfällig permittering, har många mer tid över. Genom att utbilda era medarbetare kan ni tillsammans hitta förbättringsmöjligheter, både i dag och när verksamheten är i full gång igen. Om man kompletterar utbildningen med “hemmatips” ökar engagemanget och allas förmåga att bidra till ett hållbarare och fossilfritt samhälle.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!