power-as-a-service, Leveranssäkerhet, Ställverk

100 procent fokus på elanläggningen hos NEVS tack vare Power-as-a-service

Publicerad: 2021-10-27 Uppdaterad: 2024-03-08 kl. 08:34

100 procent fokus på elanläggningen hos NEVS tack vare Power-as-a-service

Den svenska elfordonsutvecklaren NEVS utvecklar framtidens hållbara tekniklösningar inom emobility, och kraven på en trygg och säker elförsörjning är väldigt höga. En mindre störning kan orsaka att material, utrustning och goodwill för miljontals kronor går förlorade. Av den anledningen har NEVS valt att säkra sin produktion med Power-as-a-Service från Vattenfall.

I Trollhättan ligger NEVS som fokuserar på att utveckla framtidens hållbara tekniklösningar inom emobility. Produktionen som bedrivs i den före detta Saab-fabriken ställer mycket höga krav på en tillförlitlig elförsörjning, inte bara för NEVS utan också övriga företag som hyr in sig i deras företagsby.

- Vi är beroende av stabil och säker elleverans och att kraften levereras utan problem. Även den minsta störning kan få extremt stora konsekvenser för oss och våra hyresgäster, berättar Göran Högberg, som är operativ fastighets- och underhållschef för NEVS.

Även den minsta störning kan få extremt stora konsekvenser

Störningskänslig teknikutveckling

NEVS erbjuder bland annat avancerad utveckling och testning i nära samarbete med olika framstående fordonstillverkare såsom Sono Motors, Koenigsegg och Volvo. Utvecklingen kräver spetskompetens, och en av NEVS unika fördelar är de specialiserade faciliteter som man kan erbjuda.

- Vi har bland annat en unik klimatvindtunnel, där vi kan simulera olika miljöer. Bilen ställs på ett rullband och kan köra upp till 200 km i timmen. Vi kan ställa in vindstyrka, snöoväder och såväl låga som höga temperaturer för att simulera olika klimat och testa vad bilens system klarar av, förklarar Göran Högberg. 

Ladda ner vårt WhitepaperNew call-to-action

Varje test är dyrt att genomföra och därför måste NEVS säkerställa att inget stör processen eller förstör provresultaten. Detsamma gäller andra delar i fabriken, exempelvis fräshallen där olika komponenter i plast formas av automatiserade maskiner som körs dygnet runt. Skulle en maskin stanna mitt i en cykel, uppstår hack och ojämnheter vilket innebär att materialet blir förstört. Det påverkar leveranstider och kan leda till reklamationer och höga skadeståndsbelopp.

Underhållet i vår elanläggning var eftersatt

- Vi visste att underhållet i vår elanläggning var eftersatt, och kom till en punkt där flera av våra ställverk dessutom hade passerat sin livslängd och behövde bytas ut. Vi insåg rätt snart att vi behövde rätt kompetens för detta omfattande uppdrag, fortsätter Göran.

Ett beslut som behövde tid att mogna

Via kollegor i branschen hade Göran hört talas om Vattenfalls koncept Power-as-a-Service som handlar om att gå från att äga sin högspänningsanläggning till att istället hyra anläggningens funktion.

- Vattenfall kom hit för ett inledningsmöte där konceptet presenteras. Vi hade fortsatta avstämningar där de gjorde en nulägesanalys, tog fram räkneexempel, förslag på vad som kunde ingå och investeringsplaner som gjorde det enkelt att förstå fördelarna med att överlåta högspänningsanläggningen till proffs. Upplägget var väldigt tydligt och det kändes transparent och tryggt, berättar Göran vidare.

Att överlåta ansvaret för hela högspänningsanläggningen kan till en början kännas främmande för många verksamheter som tidigare skött detta själva – något som även visade sig vara en mental utmaning för NEVS. Initialt fanns en oro internt över att släppa kontrollen för att istället köpa elanläggningens funktion som tjänst, berättar Göran. Men i slutändan var det faktorer som ansvarslättnader, förbättrad säkerhet och en trygg backup som gjorde att NEVS tog beslutet att övergå till Power-as-a-Service. Även om ekonomiska incitament spelade in, var det inte avgörande.

 - Beslutsprocessen tog längre tid från vår sida än vad jag hade förväntat mig. För oss var det en idé som behövde tid att landa, men med facit i hand hade vi kunnat börja se över lösningen mycket tidigare. Då hade vi också kunnat komma i mål snabbare, förklarar Göran.

New call-to-action

Snabb implementering direkt från dag ett

Genom Power-as-a-Service har Vattenfall nu helt tagit över elsäkerhets-, miljö- och innehavaransvaret. I upplägget ingår även drift, underhåll, beredskap, hantering av tekniska risker och investeringar.

- Direkt efter att avtalet var påskrivet påbörjade Vattenfall implementeringen. Utbildning anordnades för våra tekniker och roller, ansvar och befogenheter tilldelades. Under det första året har mycket fokus lagts på att uppdatera det eftersatta och mest brådskande underhållet av brytare och transformatorer, berättar Göran.

 Vid Vattenfalls tillsyn visade det sig dessutom att vissa lösningar saknade dokumentation vilket medförde ett behov av att sammanställa beskrivningar och säkerställa att lösningarna var personsäkra. Vattenfall tar även över det ekonomiska ansvaret och kommer under avtalsperioden genomföra överenskomna investeringar i anläggningen. Den första åtgärden är att de tre allra äldsta ställverken ska bytas ut inom kort.

Läs mer om ställverk och högspänning här

alvkarleby_Distribution_104_2019t

Från 10 till 100 procent elkraftsexpertis

Vattenfall ansvarar framförallt för högspänningsanläggningens funktion, men har även blivit ett viktigt bollplank för NEVS när det gäller andra elrelaterade utmaningar, till exempel hur de bäst kan hantera de många lågspänningsställverk som de har.

- Vattenfall finns alltid nära till hands. Vi får nu 100 procent elkraftsexpertis istället för vår tidigare kunskapsnivå på 10 procent! Vi har också tillgång till first line support om något allvarligt haveri inträffar. Tack vare Vattenfalls mobila ställverk kan vi snabbt komma igång igen, förklarar Göran.

Görans tips till andra som funderar på Power-as-a-Service är att starta samtalen tidigt och snabbt involvera högsta ledning i processen, så att nyttan i upplägget blir tydligt och idén ges tid att mogna.

- Samarbetet med Vattenfall har fungerat klockrent hela vägen från första mötet till där vi står idag. Vi har haft Power-as a-Service i ett år nu och det har faktiskt blivit bättre än vi trodde och önskade. Vattenfall tar ansvar och säkerställer att vi har den energikraft vi behöver vid varje givet tillfälle. Det känns oerhört tryggt och bra, avslutar Göran.

Kontakta oss - Power-as-a-Service från Vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!