Viktigt steg närmare ny kärnkraft

Publicerad: 2023-10-25 kl. 13:31

Forsmarks kärnkraftverk

Regeringen vill göra ändringar i lagstiftningen som möjliggör anläggning av nya reaktorer. Med tanke på det växande behovet av fossilfri energi är det välkommet, tycker Vattenfalls Desirée Comstedt.

I debatten om energiproduktion har kärnkraften fått alltmer utrymme de senaste åren. Regeringen har tydligt uttryckt en vilja att satsa på kraftslaget och lämnade i början av oktober en proposition om att göra det möjligt att bygga nya kärnkraftsreaktorer. Regeringen vill ta bort bestämmelserna i miljöbalken om att det bara får finnas tio reaktorer i landet och att nya reaktorer endast får byggas för att ersätta gamla. Desirée Comstedt, affärsutvecklingsansvarig för kärnkraft inom Vattenfall, välkomnar propositionen.
Krönikör Desiree Comstedt-1-1 Propositionen är en bra start för att i framtiden kunna bygga kärnkraft på nya platser. Vi ser också möjligheter att bygga flera nya reaktorer vid befintliga kärnkraftverk. Kommande decennium tror vi särskilt på ny kärnkraft på platser där det redan finns kärnkraft idag med anslutningsmöjlighet till elnätet, kompetens, liksom stort lokalt engagemang och acceptans. Produktionen av fossilfri svensk el behöver fördubblas på ett par decennier och kärnkraft kan verkligen bidra. I framtiden kan vi föreställa oss olika tekniska lösningar med olika effekt och olika tillämpningar – allt från elproduktion till industriella processer och vätgasproduktion.

Desirée Comstedt ser också att propositionen har ett bra signalvärde för kompetensförsörjning.
– Det signalerar till unga tekniska talanger att kärnkraft är en framtidsbransch vilket är viktigt för hela branschens förmåga att attrahera morgondagens medarbetare och ledare.

Lönsamhet avgörande 

Även om propositionen ger en del av de förutsättningar som behövs för att kunna överväga att bygga nya reaktorer finns andra viktiga parametrar.
Ny kärnkraft måste givetvis vara lönsam. Den måste gå att lokalisera till lämpliga platser och vara möjlig att bygga på ett modulärt och effektivt sätt och det måste finnas leveranskedjor och konkurrens med standardiserade reaktormodeller på en marknad, säger Desirée Comstedt.

Hon understryker att det även är nödvändigt med en tydlig och långsiktig energipolitik.
– Licensiering och tillståndsprocesser måste vara både effektiva och förutsägbara. Man måste känna till alla myndighetskrav på ny teknik innan man bygger. Sedan fordras också en positiv allmän opinion, vilket vi har i Sverige, och långsiktiga politiska överenskommelser. Vi på Vattenfall har uttryckt det så att det på nationell nivå behövs ett kärnkraftsprogram. Att det behövs har också visat sig i samband med de resor Vattenfalls ledning gjort till länder som bygger ny kärnkraft för att öka vår egen kunskap – det behövs ett nationellt programtänk för att bygga ny kärnkraft även i Sverige.

Riksdagen ska rösta om propositionen den 29 november och lagändringarna föreslås ske redan vid årsskiftet.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!