Lagar och skatter

Tusentals lokalhyresgäster får rabatt

Publicerad: 2020-05-20 Uppdaterad: 2020-05-27 kl. 15:04

hyresrabatt-coronakrisen-regeringen-hyresgäster

Verksamheter går på sparlåga i krisen, och många lokalhyresgäster har fått problem att betala hyran när efterfrågan dyker. Regeringen erbjuder stöd till hyresvärdar som räcker ut en hjälpande hand till sina kunder.

Redan den 4 maj meddelade Fastighetsägarna att över 3.200 avtal om tillfälliga lokalhyresrabatter hade tecknats sedan den 23 april, enligt en sammanställning. Branschorganisationen har skapat en mall som gör det smidigare att teckna avtal mellan lokalhyresgäst och värd.

– Utöver de avtal om hyresrabatter som tecknats med Fastighetsägarnas mall har många fastighetsägare redan innan förordningen var på plats kommit överens med sina kunder om hyreslättnader. Flera fastighetsägare genomför omfattande åtgärder och ger rabatter under längre tid och till fler lokalhyresgäster än vad regeringens stödpaket omfattar, sa Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna, i en kommentar.

Det var i slutet på mars som regeringen presenterade ett stödpaket på 5 miljarder kronor till lokalhyresgäster i branscher som drabbats speciellt hårt av coronapandemin, till exempel hotell och restauranger. Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i de utsatta branscherna kan söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Efter godkännande i EU fastställdes stödet i mitten av april. Fastighetsägarna publicerade sin mall just den 23 april, för att underlätta processen med att teckna avtal om tillfällig hyresrabatt.

Krishantering på individnivå

Regeringens stödpaket gäller för lokalhyror. Men hur går det för bostadshyresgäster? Hos Hyresgästföreningen hittar vi några svar. Föreningen skriver på sin hemsida att man skickat brev till alla hyresvärdar där man uppmanar till att inte säga upp något kontrakt under coronakrisen. Man för även en löpande dialog med regeringen och branschorganisationerna om förslag på reformer.

I dagsläget finns det inget särskilt stöd för bostadshyresgäster. Det är upp till varje hyresvärd att besluta om eventuella hyresrabatter, eller om att skjuta hyresbetalningar på framtiden. Om du har det svårt med ekonomin rekommenderar Hyresgästföreningen att du direkt kontaktar din hyresvärd, och föreningen kan även erbjuda rådgivning för medlemmar. Hyresvärdar får inte höja hyran med anledning av ökad driftskostnad på grund av viruset.

Hyresgästföreningen har lagt fram följande förslag:

  • Inrätta en statlig hyresfond med öronmärkta pengar till hyresgäster som inte kommer kunna ha råd att betala hyran.
  • Höj bostadsbidraget, och gör det och gör det lättare att få.
  • Öka resurserna till Försäkringskassan och kommunernas socialtjänster för att möta anstormningen av ansökningar om ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag/bostadstillägg. 
  • Hyresrabatter och/eller hyresfria månader så länge coronakrisen pågår.
  • Hyreshöjningar rabatteras eller skjuts fram till dess att coronakrisen är över.
  • Stopp för uppsägningar/vräkningar under coronakrisen.

    Källa: Hyresgästföreningen.När det gäller underhåll i lägenheter kan hyresvärden inte avböja att åtgärda akuta fel som till exempel vattenläckage med hänvisning till viruset, men kan välja att skjuta andra ärenden på framtiden.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!