Fjärrvärme, Uppsala, Ånga

"Tillsammans minskar vi CO2-utsläppen för hela Uppsala"

Publicerad: 2024-05-13 kl. 07:43

"Tillsammans minskar vi CO2-utsläppen för hela Uppsala"

Ånga är en viktig ingrediens i LifeScience-bolaget Cytivas processer. Tillsammans med Vattenfall ska ångan nu produceras så att koldioxidutsläppen halveras.
– Det är vårt sätt att hjälpa till att nå Sveriges, Uppsalas och våra egna klimatmål, säger Erik Wall, hållbarhetsansvarig för Cytiva i Europa.

Uppsalas största privata arbetsgivare Cytiva tillverkar produkter som är livsviktiga för människor i hela världen. Insulin och Covid-19 vaccin är exempel på produkter som tillverkas med hjälp av produkter från Cytiva i Uppsala, liksom många cancermediciner.

– Kort sagt så hjälper vi företag att göra bättre mediciner och vacciner tillgängliga för fler människor över hela världen, säger Erik Wall.

Men Cytiva strävar inte bara efter att hjälpa till att rädda liv – utan vill också göra avtryck när det gäller klimatfrågor och ekologisk hållbarhet. Ett av målen är att halvera företagets koldioxidutsläpp från energi mellan 2019 och 2025.

– Genom det samarbete vi inlett med Vattenfall om att minska koldioxidutsläppen vid ångaproduktion kommer vi att nå målet redan 2024. Och vi gör det inte genom att klimatkompensera eller klimatallokera, utan genom att driva en faktisk förändring.

Cirkulärt kretslopp med ånga

Ångan används för att destillera och återanvända de stora mängder lösningsmedel Cytiva i Uppsala använder i sina processer. På så vis skapas ett cirkulärt kretslopp. Fram till nu har ångan dock framställts genom förbränning och energiåtervinning av närliggande kommuners hushållsavfall, där en stor del av plasten inte sorterats ut. Detta leder i sin tur till att koldioxidutsläppen blir mycket högre än de behövt vara.

– Det enklaste för oss för att nå våra klimatmål hade varit att köpa in oss på de fossilfria energiströmmar som redan finns. Men det hade inte inneburit någon verklig förändring av de totala koldioxidutsläppen, bara våra egna, säger Erik Wall.

– Tillsammans med Vattenfall har vi därför tecknat avtal med en leverantör som kommer att sortera ut en stor del av plasten innan avfallet skickas till Vattenfall för förbränning. På så vis kan vi visserligen inte nå nettonoll förrän leverantören klarar av att sortera ut all plast. Men i stället bidrar vi till att minska koldioxidutsläppen för hela Uppsala, vilket vi inte gjort annars.

Han är övertygad om att det som krävs för att nå klimatmålen är samarbete, mycket samarbete – genom hela värdekedjan.

Spillvärme från ångan kan bidra till fjärrvärme

– Det går inte att vara hållbar i en ohållbar värld på egen hand och det här är ett av flera viktiga steg på vägen. Genom att acceptera ett högre pris för det plastsorterade avfallet och energin vi köper ger vi en signal till leverantörerna att det lönar sig att sortera ut plasten.

– Tillsammans med Vattenfall försöker vi också påverka kommunen att själv sortera ut mer plast ur avfallet och vi fokuserar själva på att så mycket som möjligt av vårt eget plastavfall ska gå till återvinning. Dessutom kommer vi att titta på om spillvärme från ångan skulle kunna gå tillbaka till Vattenfall och bidra till fjärrvärmeproduktionen, säger Erik Wall.

Med hjälp av fjärrkyla från Vattenfall har Cytiva i Uppsala dessutom minskat de stora mängder vatten man använder i produktionen.

– På sikt räknar vi med att fortsätta växa och för att säkra en hållbar tillgång på vatten, energi och andra resurser är det helt nödvändigt med cirkulära flöden på det här viset.

En sista fråga Erik. Du har ett stort engagemang i klimat- och hållbarhetsfrågan, vad är det som driver dig?

– Vi står inför ett viktigt och absolut nödvändigt förändringsarbete. För att klara det krävs kunskaper inom många områden, som teknik, fysik och kemi. Men det krävs också beteendevetenskap, politik och ekonomi för att få till stånd en förändring. Utöver den stora vikt frågan har i sig innebär det en spännande intellektuell utmaning som tilltalar mig, avslutar Erik Wall. 

Fakta om Cytiva

  • Cytiva har +15 000 anställda i 40 länder.
  • Bolaget ägs av det amerikanska börsnoterade konglomeratet Danaher Corporation.
  • Koncernens största forskningsenhet och största fabrik ligger i Uppsala. 

"Vi tittar på om vi kan inleda fler liknande samarbeten"
Ny Conny Swensson

"Det känns väldigt roligt att vara Cytivas energipartner och tillsammans driva utvecklingen framåt. Avfallsströmmen som rensats på plast utgör ungefär en tiondel av den totala avfallsmängden som går till energiåtervinning. Så det gör skillnad på riktigt."

"Våra andra ångkunder är intresserade av det arbete vi gjort tillsammans med Cytiva och nu tittar vi på om vi kan inleda fler liknande samarbeten." 

Conny Swensson, kundansvarig, Vattenfall Värme

 
Är du fjärrvärmekund och vill veta mer om våra Plustjänster?

Klimatkompenserad värme, kyla eller ånga? Serviceavtal, automatiserad statistik eller energirådgivning? 

Här hittar du våra populäraste Plustjänster

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!