Fjärrvärme, Uppsala, Hållbarhet

Så kan sommarvärmen sparas till vintern

Publicerad: 2023-09-08 Uppdaterad: 2023-10-09 kl. 12:20

Så kan sommarvärmen sparas till vintern

Hur kan överskottsvärme från sommaren flyttas till vintermånaderna? Det är en av frågorna som ska undersöks i en ny studie, där målet är att hitta nya lösningar för framtidens energisystem. Bakom studien står Vattenfall och Uppsala kommun.

Genom att använda sig av säsongslager kan överskottsvärme från sommarhalvåret tas tillvara och lagras – för att sedan användas under vintern, när behovet av värme är som störst. Det handlar om att lagra värme i exempelvis berg eller stora tankar med vatten.

I studien som nu inleds i samarbete mellan Vattenfall och Uppsala kommun är målet att ta reda på förutsättningarna för att detta ska kunna bli verklighet i praktiken. Studien, som beviljats stöd från EU, Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning, kommer att genomföras i de sydöstra stadsdelarna i Uppsala där över 20 000 bostäder och kommersiella ytor planeras att byggas.

Dado.Hadziomerovic_38A7089_01 kopiera– Säsongslagring av värme innebär att vi tar tillvara på överskottsvärme från sommaren. Det är värme som annars skulle gå till spillo som kan användas på vintern. Det istället för att starta pannor som eldar dyra bränslen, säger Dado Hadziomerovic, programansvarig för ”City Energy Systems” på Vattenfall R&D och projektledare för studien.

Studien ska undersöka olika tekniker för värmelagring och hur de kan kombineras. Exempelvis borrhålslagring, där bergets värmelednings- och lagringsförmåga används för att lagra värmen, energilagring av varmt vatten i marken, samt tanklagring, där värmen lagras i vatten i tankar. Målet är att skapa en hållbar affärsmodell för säsongslagrad värme i kombination med lågtempererad fjärrvärme.

Effektivt med lågtempererade fjärrvärmenät

Att låta fjärrvärmenätet hålla en lägre temperatur fungerar effektivt i moderna byggnader med lägre energianvändning och innebär en rad olika fördelar, bland annat att man kan använda andra sorters värmekällor, som till exempel förnybar energi eller överskottsvärme.

I Uppsala kommun, där studien ska genomföras, är klimatambitionerna höga. Målet är att vara klimatneutral till 2030 och klimatpositiv till 2050. Samtidigt står kommunen inför en stor befolkningstillväxt och med det ett ökat energi- och värmebehov. Att minska klimatpåverkan från energisektorn är därför ett viktigt steg för att nå klimatmålen. Det säger Marcus Nystrand, strategisk samhällsplanerare på Uppsala kommun.

– Energi har en stor klimatpåverkan och vi driver flera olika projekt för att skapa ett mer hållbart energisystem. Studien är en viktig del i det arbetet.

Uppsala ligger redan i framkant. I bostadsområdet Fornby finns exempelvis Sveriges äldsta lågtemperaturnät som byggdes redan 2011.

Nästa steg: från koncept till verklighet

Studien, som startar i september, kommer att pågå i nio månader och undersöka allt från teknisk prestanda av olika systemkoncept, geografisk- och geologisk placering av säsongslager, affärs- och förvaltningsstruktur samt vilka tillstånd som krävs. Intervjuer med fastighetsägare och byggherrar kommer också att genomföras.

Vi vill visa att det går att bygga innovativt, hållbart och samtidigt lönsamt för alla parter

– Det svåra är inte att få till tekniken, utan att samtidigt balansera de sociala, ekonomiska- och miljömässiga aspekterna som är minst lika viktiga. Vi vill visa att det går att bygga innovativt och hållbart och samtidigt göra det lönsamt för alla parter, säger Dado Hadziomerovic.

Om förstudien faller ut väl är nästa steg att omvandla koncept till verklighet.

– Förhoppningen är att vi efter avslutad förstudie ska bygga ett sådant här system, avslutar Dado Hadziomerovic.

Ny studie vill sprida kunskap om hållbara städer

  • Studien om säsongslagring och innovativt lågtemperaturnät för att värma Europas regioner är ett samarbete mellan Vattenfall och Uppsala kommun. 
  • Dado Hadziomerovic, Vattenfall: "Ett viktigt mål med studien är att hitta bra sätt för att påskynda utvecklingen av ett hållbart energisystem – och att sprida kunskap för att nå skalbarhet och replikerbarhet så att den kommer till större nytta".
  • Marcus Nystrand, Uppsala kommun: "Alla lärdomar som vi tar med oss från det här projektet kommer vi att sprida vidare".

BlaGul_1000x200

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!