Krönika

Comstedt: Ny kärnkraft kommer få en viktig roll

Publicerad: 2023-04-04 kl. 09:41

Krönika: "Ny kärnkraft kommer få en viktig roll"

Toppsbild krönika Desiree Comstedt
Framtidens svenska energisystem kommer behöva stå på tre ben. Ett är vind- och solkraft. Ett annat är den flexibla vattenkraften. Ett tredje är den planerbara kärnkraften. Av dessa tre är det framför allt vindkraften och kärnkraften som det finns goda förutsättningar att bygga ut.  

Vindkraften kommer behöva fortsätta växa som den redan gör och det kommer kärnkraften också behöva göra. För det är så vi bör se på saken: det är inte antingen eller – utan både och.  

Ska vi fördubbla vår efterfrågan på el behövs dels alla energikällor, dels mycket mer av varje. Ju mer intermittent kraft som vind- och solkraft som finns desto mer planerbar kraft behövs också.  

Inställningen till kärnkraften har förändrats markant

Tidigare har kärnkraften behandlats ganska styvmoderligt när det kommer till politiska förutsättningar, reglerande myndigheter och utbildningar, men nu har något skett. För första gången på väldigt länge finns både intresset för och viljan att faktiskt genomföra det som kommer att behövas. Inställningen till kärnkraften har förändrats markant och på väldigt kort tid: från att vara något vi tar för givet till att nu vara en viktig del av svaret på omställningen av vår industri till en fossilfri framtid.  

Ur ett svenskt perspektiv, med våra förutsättningar, finns alla möjligheter att bygga det system som behövs. Till skillnad från många andra länder har vi våra utmaningar inom ett område – omställningen av industrin. Internationellt står flera länder inför både en omställning av industrin OCH en omfattande utfasning av fossil elproduktion. Många länder använder ju till exempel fortfarande gas för att värma upp hushåll. 

...allt fler kärnkraftsprojekt kommit i gång runtom i världen

Just därför är det hoppfullt att se hur allt fler kärnkraftsprojekt kommit i gång runtom i världen, inte minst i länder som i dag inte alls har kärnkraft, där det ses som en möjlighet för att kunna fasa ut fossila bränslen. Så är kärnkraften en del av lösningen? Ja, absolut. Behöver vi en utbyggnad? Ja, det tror jag.  

Med allt fler kärnkraftsprojekt världen över utvecklas också processerna. Bättre leverantörskedjor kommer etableras, kompetensen kommer bli bredare och djupare, och även om de finansiella riskerna är höga kommer mängden kärnkraft som planeras minska också dessa.  

Då har jag ändå inte ens nämnt SMR:er, de små modulära reaktorerna som kan göra industrin fossilfri snabbt, i och med att de innebär en investeringskostnad som enskilda bolag faktiskt kan bära – till skillnad från storskalig kärnkraft, där kostnaderna idag är på en nivå att det oftast krävs statliga investeringar. I en snabbare utbyggnad finns en viktig roll för SMR.

Vi behöver kraftsamla på alla sätt och vis

För att sammanfatta: vi behöver kraftsamla på alla sätt och vis. Här i Sverige och globalt. Befintlig kärnkraft, alla de stora och säkra anläggningar vi redan har i dag, kommer att fortsätta ha en viktig roll. SMR kommer få en viktig roll. Ny kärnkraft kommer få en viktig roll.  

Att det finns en förståelse för det, att förtroendet är högre för kärnkraften just nu än på mycket länge, tror jag kommer vara centralt för den långa resa vi kommer behöva göra tillsammans. Jag är glad att vi har börjat den i tid.  

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!