Nästa stora värmekälla: ”Flexumenten”

Publicerad: 2019-08-15 Uppdaterad: 2020-03-02 kl. 13:11

hus_cirkular_varme_vattenfall

Varmduschen som pausar lägenhetsuppvärmningen en stund är bara ett exempel på hur nya lösningar – och flexibla användare – kan utnyttja energisystemets begränsade kapacitet smartare.

Flexibla energikonsumenter, ”flexumenter”, kommer att spara allt mer pengar framöver på att låta sin användning styras digitalt i samspel med omvärlden. Det förutser Marcus Magnusson, affärsutvecklingsansvarig för områdeslösningar inom Vattenfall Energy Solutions, och han ger ett slående exempel.

– Vi kan sänka temperaturen i dina element när du tänker duscha på morgonen, säger Marcus Magnusson.

När den boende kommer ut ur duschen har lägenheten ändå inte hunnit kallna så mycket att det märks skillnad. Men effekttoppen i lägenhetens förbrukning har hållits ned.

Gammalt problem – nytt synsätt

Exemplet illustrerar hur en av energisystemets största utmaningar – effektbehovet vid vintermorgonens dusch för hundratusentals svenskar – går att bemöta på annan väg än att bara lägga till mer värmeproduktion och bygga ut värmenätet.

I exemplet krävs i stället två andra nycklar. Dels den digitala styrningen som får duschen och rumsvärmen att samspela. Dels användarens flexibilitet – acceptansen för att den egna konsumtionen påverkas något av samspelet med andras.

– Det öppnar möjligheter till nya tjänster. Värdena från dem kan återföras till flexumenterna, så att det finns ordentligt med incitament för dem att delta, säger Marcus Magnusson.

Han ser just digitaliseringen som möjliggöraren när det gäller att användarna ska få del av värdet som skapas när energisystemet ställs om.

Inte längre enkelriktat

Marcus Magnusson målar upp en helhetsbild av hur både värme- och elsystemen går från enkelriktade flöden – där stora centrala producenter anpassar sig efter alla konsumenters efterfrågan i realtid – till dubbelriktade flöden kring en mångfald av aktörer som oftast agerar användare, men allt oftare också som leverantörer. På värmesidan kan det handla om att ta tillvara spridda källor till överskottsvärme.

– När energiflödena är dubbelriktade blir fjärrvärmens uppgift att kunna hantera det, säger Marcus Magnusson.

marcus-magnusson-vattenfall

Flexibilitet i olika former, inte minst energilager, måste till för att smörja systemet när produktionen inte längre anpassas precis efter efterfrågan från stund till stund. I fallet med duschen och elementet var det en liten del av den upparbetade rumsvärmen som togs i anspråk som värmelager.

– Integratörsrollen blir avgörande. Hela stadsdelen kan komma att ses som del av fjärrvärmens produktion. Fjärrvärmeleverantören kan möta stadsdelen i en punkt – och inne i stadsdelen kan vi inom områdesutvecklingen rigga en lösning som optimerar användningen. Energibolag kan bli både kunder och leverantörer till området – av till exempel värme, kyla och el.

Bilflottan bidrar vid elspikarna

Utanför värmeområdet är det växande antalet elfordon en av de starkaste förändringskrafterna. Å ena sidan kan de pressa gränsen för det möjliga när det gäller effektbehovet. Å andra sidan kan batterier i parkerade bilar bli en lagringsresurs för stadsdelen, som minskar behovet av kapacitet i tillförseln utifrån.

– Vi får tillgång till ditt bilbatteri. Vi kan göra din bil till del av energisystemet samtidigt som vi lovar att den är fulladdad på morgonen.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!