Fjärrvärme

Fjärrvärme har en betydande roll för Uppsalas hållbarhetsarbete

Publicerad: 2021-04-27 Uppdaterad: 2021-04-29 kl. 13:35

uppsala

“Vi ska både fasa ut de fossila utsläppen vi har i vår egen verksamhet och vi ska bidra till att våra kunder och partners kan göra samma sak.” Så sa Vattenfalls vd Anna Borg på Knivstakonferensen nyligen – Uppsalas årliga miljö- och klimatkonferens.

Årets tema var energi, vattenanvändning och biologisk mångfald. Vattenfall, med sina tydliga hållbarhets- och klimatmål och en stor närvaro i länet, hade en egen programpunkt. Anna Borg inledde sin presentation med att berätta om utmaningarna och möjligheterna inom hållbar energi, både från ett större perspektiv och för Uppsala län.  Anna har själv stark anknytning till staden, då hon bott och studerat i Uppsala.

– Det känns lite grann som att det är ”min stad”, sa Anna Borg.

Vattenfall har flera olika verksamheter i Uppsala län: kärnkraft, vattenkraft och värme samt forskning och utveckling. Därför känner man också stort ansvar i omställningsarbetet, menar Anna Borg:

– Vi jobbar också tillsammans på ett väldigt bra sätt, mellan många olika aktörer i länet: både länsstyrelsen, kommunerna, universitetet och så vidare. Och det är jag säker på att vi kommer att göra i fortsättningen också.

Vattenfalls närvaro i Uppsala län är som sagt stor, inte minst via Vattenfall Värme. 90 procent av alla Uppsalabor har fjärrvärme från Vattenfall och här görs stora insatser för att stötta det lokala hållbarhetsarbetet.

– Vår ambition är att få negativa utsläpp [i Uppsala], sa Värmes Ulrika Jardfelt.

Under frågestunden fick Anna och Ulrika svara på många frågor just på temat miljö. Frågorna rörde bland annat energieffektivisering, biologisk mångfald och vätgas, men också byggandet av kolsänkor, så kallad Carbon Capture and Storage, CCS-teknik – en nyckel för att nå negativa utsläpp.

Knivstakonferensen blev digital i år. Från vänster, övre raden: Ulrika Jardfelt, Vattenfall Värme och landshövding Göran Enander. Nedre raden: Yvonne Ruwaida och Anna Borg, båda från Vattenfall.

Energikartan i Europa ritas om

Hela Europa håller på att byggas om, menar Anna Borg. Det pågår mycket utveckling av svenskt och europeiskt näringsliv och industri. Men det sätter också stor press på energisystemet. Det måste vara kostnadseffektivt, leveranssäkert och hållbart.

I energisektorn sker en utveckling i flera dimensioner samtidigt: politiska mål om att få ner koldioxidutsläppen, den snabba teknologiutvecklingen, marknaden för utsläppsrätter samt en ökad efterfrågan på fossilfri el och energieffektivisering. Det faktum att utvecklingen sker i dessa dimensioner parallellt gör att finansmarknaden numera sätter ett pris eller en risk på fossila utsläpp. Att inte vara grön kan försvåra anskaffandet av kapital. Allt detta sätter upp tempot för hela den gröna omställningen.

– ”Fossilfritt liv inom en generation” är en målsättning som vi myntade för ett antal år sedan och som vi också fattar våra affärsbeslut i enlighet med. Det vill säga: det är hit vi ska. Vi ska både fasa ut de fossila utsläppen vi har i vår egen verksamhet och vi ska bidra till att våra kunder och partners kan göra samma sak. För mig är det viktigt att tydliggöra att det här är vår affärsstrategi, det är inte vår hållbarhetsstrategi. Det är inte så att vi har en affärsstrategi och en hållbarhetsstrategi. Det här är vår affärsstrategi – och den är hållbar, sa Anna Borg.

Här kan du se konferensen i efterhand.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!