En ny energivärld har öppnat sig

Publicerad: 2019-12-17 Uppdaterad: 2020-03-11 kl. 10:30

header-sam-energi-ny2

Nya behov och önskemål från kunder har fått Vattenfall Värme att öppna upp för nya samarbeten och lösningar. När konsumenter vill bli producenter gäller det att anpassa erbjudandet. 

– SamEnergi är ett viktigt steg in i det nya energilandskapet, säger distributionschef Jan Zetterberg.

Även om Jan Zetterberg bara är några månader in i sin nya roll som distributionschef på Vattenfall Värme är han knappast ny i branschen. Han har jobbat med fjärrvärme och fjärrkyla i över 30 år i Sverige och Danmark, men även i Mellanöstern. Trots sitt mångåriga perspektiv tycker han att den tid vi befinner oss i just nu är extra intressant.

jan-zetterberg-beskuren– Vi befinner oss i en situation där vi behöver utöka verksamheten. Hos våra kunder pågår energieffektivisering, de vill hitta sätt att hålla nere sin energiförbrukning, vilket betyder att vi behöver hitta nya sätt för samarbete, säger han.

Samtidigt som effektiviseringsarbetet pågår finns också en allt större vilja att vara med och bidra till det cirkulära samhället. Även småskaliga kunder som exempelvis livsmedelsbutiker och mindre industrier vill inte stanna vid att få värme levererad till sig, utan vill återvinna den överskottsvärme som annars kyls bort. Inspirerade av ett tänk där hållbarhetsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten.

– Och det är här SamEnergi kommer in i bilden, säger Jan Zetterberg. Våra kunder kan nu växla mellan att vara konsumenter och producenter av värme.

Småskalig energiåtervinning

Via SamEnergi kan nya samarbetspartners alltså sälja tillbaka sitt överskott av värme, som förs tillbaka in i fjärrvärmenätet. Det blir en lokal och småskalig energiåtervinning, med stor nytta för klimatet och även för kundens plånbok.

– Jag brukar säga att den renaste kilowattimmen är den som inte behöver produceras. Tanken är att de småskaliga produktionsresurserna i nätet ska verka i symbios med Vattenfall Värmes egna, storskaliga och centrala anläggningar.

Så trots att marknaden kommer att ta allt mer ansvar för sin egen värme och kyla kommer Vattenfalls fjärrvärmenät och värmeproduktion fortsätta att garantera leveranssäkerhet till kunderna.

Small Screen 72 DPI-VF_recycling_rgb

Fjärrvärmen kommer att finnas kvar även i det nya energilandskapet men det är alltså komplexiteten som ökar i och med att man bjuder in en lokal värmeproduktion ute i fjärrvärmenätet. En nyckelkompetens för Vattenfall Värme framåt blir bland annat systemdriften av fjärrvärmenätet och
systemoptimering.

Miljöperspektivet genomsyrar

Så varför sker den här svängningen just nu? Jan Zetterberg tror att det är många samverkande aspekter som gör att man som värmekund i dag vill ta ett större
ansvar. Den tydligaste är den ökade miljömedvetenheten i samhället.

Man vill ha full koll på hela värdekedjan och själv kunna påverka för att minimera sitt klimatavtryck. Digitalisering, tillgång till nya smarta tekniker och elektrifieringen av samhället har också öppnat upp helt nya möjligheter. För Vattenfall Värmes del tycker Jan Zetterberg att fokus har skiftats till en större lyhördhet för kundens behov.

– SamEnergi är ett sätt att visa att vi anpassar oss. Vi är innovativa, lyssnar på våra kunder och kommer med lösningar som är både kostnadseffektiva och bra för
miljön.

Växla upp tillsammans

Utmaningen i det framtida energilandskapet är att vara tillräckligt anpassningsbar för marknadens snabbt växlande krav. Att ta tillvara nya idéer och testa sig fram i liten skala. Allt för att hjälpa kunderna att få den typ av energipartner som de efterfrågar.

Under arbetet med SamEnergi har flera lärdomar dragits, som gör att förståelsen för fjärrvärmenätet är ännu bättre idag, och det interna samarbetet mellan produktion, distribution och försäljning har ökat. Kunderna har knutits allt närmre Vattenfall Värme, nu som producenter.

– Det är en spännande tid att arbeta med fjärrvärme, helt klart. Och min förhoppning för framtiden är att vi kommer att samarbeta med allt fler partners via SamEnergi. Det känns riktigt positivt och vi har storpotential att växla upp tillsammans, säger Jan Zetterberg.

New call-to-action

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!