Energiteknik, Elavtal, Rådgivning och Elhandel, power-as-a-service

Utmaningar inom elektrifiering av processindustrin

Publicerad: 2023-06-14 Uppdaterad: 2024-03-07 kl. 17:05

Utmaningar inom elektrifiering av processindustrin

Delar av processindustrin börjar se över vilka delar som kan elektrifieras som en del deras hållbarhetsmål. Genom ett partnerskap med Vattenfall kan företagen säkra en trygg och säker elförsörjning och få tillgång till expertis i framkant inom både hållbarhet och energieffektivisering.  

Arbetet med elektrifiering är har sina utmaningar. Att hålla produktionen i gång är ryggraden inom industrin. Det gäller också inom process, där ett stopp snabbt kan få stora konsekvenser.  

– Det kan leda till otroliga kostnader väldigt snabbt. Både mot någon man utlovat en leverans till men också på den interna sidan. Det kan innebära kostnader på flera miljoner i minuten för vissa bolag, säger Agron Qorri som är affärsutvecklare på Vattenfall.

I dag är det långa leveranstider inom det här området – det kan ta upp till två år att få tag i en transformator

Trots det har många bolag i dag äldre elanläggningar som är i stort behov av upprustning.  

– Många bolag har inte gjort några nya investeringar i sina anläggningar för att det har rullat på och funkat helt okej. Man håller igång äldre transformatorer och ställverk, vissa så gamla som från 1950- och 60-talen. Då finns det risk för att det inte finns reservdelar kvar, så det kan bli kritiskt på riktigt om något går sönder. Och i dag är det långa leveranstider inom det här området – det kan ta upp till två år att få tag i en transformator. Många av de här gamla elanläggningarna är dessutom inte personsäkra, vilket är ännu allvarligare, säger Agron Qorri.

Behov av nyinvesteringar

Att upprätthålla en säker, modern och anpassningsbar elinfrastruktur kräver både specialistkompetens och kapital. Många bolag i branschen står inför behov av stora nyinvesteringar. För att trygga säkerheten och en långsiktigt stabil elförsörjning väljer allt fler Vattenfalls tjänst Power-as-a-Service, en lösning som innebär att Vattenfall köper anläggningen och tar över allt ekonomiskt och funktionellt ansvar, till en fast månadskostnad. Det ger tillgång till uppdaterad teknik, miljövänliga lösningar och kan enligt Agron Qorri vara avgörande för att trygga elsäkerheten.  

Det utbildas inte tillräckligt med ingenjörer med högspänningskompetens i dag

– Det utbildas inte tillräckligt med ingenjörer med högspänningskompetens i dag. När man blir kund till oss tar vi över både beredskapen och det juridiska elsäkerhetsansvaret, det är ett strategiskt beslut att säkra kompetens på längre sikt. Vi har resurser, samarbeten och beredskap över hela Sverige och kan snabbt tillgodose de behov som uppstår för att trygga både personsäkerhet och produktion, säger han. 

Delta på vårt webinar

New call-to-action

Effektivitet och hållbarhet

Hållbara och energieffektiva lösningar har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel och även inom de områdena är Vattenfall starka.  

– Om en kund exempelvis vill bygga en jättestor solcellspark men saknar kapitalet, då kan vi bygga och äga den, på samma sätt som med elanläggningen, förklarar Agron Qorri.

Vårt uppdrag är också att hjälpa till att sanera SF6-gaser, fluorerade växthusgaser, från produktionen

Inom den processindustrin är det mycket fokus just nu på hur man kan vara en del av omställningen till ett mer hållbart samhälle. Som kund stöttar Vattenfall i det arbetet genom att i dialog med företagen titta på hur investeringarna kan bli både effektiva och hållbara. 

– Vårt uppdrag är också att hjälpa till att sanera SF6-gaser, fluorerade växthusgaser, från produktionen, så att det inte hamnar gifter i marken eller luften, säger Agron Qorri.  

Efterfrågan på reservkraft

Ett annat område där Agron Qorri ser en snabbt ökande efterfrågan är reservkraft för att säkra en trygg elförsörjning.

Hur man på ett bra sätt kan spara energi i exempelvis ett batterilager, det är också är en del av vår verksamhet

– Vi ser ett ökat fokus på behovet av reservkraft framöver, både inom privat industri och andra delar av samhället. Och hur man på ett bra sätt kan spara energi i exempelvis ett batterilager, det är också en del av vår verksamhet och något vi kan stötta företagen med, säger han.  

 Långsiktighet ger fördelar 

Avtalstiden för Power-as-a-Service ligger på mellan 10 och 15 år. När avtalstiden är slut kan kunden välja att förlänga avtalet eller köpa tillbaka elanläggningen. Långsiktigheten är viktig för att skapa både trygghet och stabilitet, menar Agron Qorri. 

En tjänst som långsiktigt skapar värde för kunden genom att öka personsäkerheten och trygga en stabilitet i produktionen

– Fokus för oss är att erbjuda en tjänst som långsiktigt skapar värde för kunden genom att öka personsäkerheten och trygga en stabilitet i produktionen, säger han.  

Ladda ner vår guide "Fem viktiga områden för att driftsäkra din elanläggning" eller besök vår webbsida för mer information om våra industritjänster.

Kontakta oss - Power-as-a-Service från Vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!