FCR

Bra intjäning för Boliden med FCR

Publicerad: 2024-01-23 Uppdaterad: 2024-02-02 kl. 11:10

Primärkvarnen i Aitiks koppargruva och Johannes Sikström

Försöket med FCR-tjänster för frekvensreglering i Sveriges största koppargruva, Aitik, i Gällivare har gått så bra att Boliden nu vill ansluta fler resurser.
– Fler stora elkunder borde satsa på det här, både för att generera nya intäkter och för att stötta vårt gemensamma kraftsystem, säger Johannes Sikström, Sektionschef Processtyrning på Bolidens teknikavdelning.

I Bolidens koppargruva Aitik, utanför Gällivare, bryts och anrikas nära 45 miljoner ton malm årligen. För att mala och finfördela den krossade malmen finns två linjer med primär- och sekundärkvarnar. Och det är just de kraftfulla primärkvarnarna som Boliden valt att ansluta till systemet för frekvensreglering, berättar Johannes Sikström.

– Anledningen att vi valde just dem var både att de har den största effekten, de drar cirka 45 megawatt tillsammans, och att vi genom att styra ner varvtalet kan minska effekten väldigt snabbt. Kravet för att ansluta utrustning till FCR är att effekten ska kunna sänkas kraftigt redan inom 5 sekunder.

Vattenfall ställde frågan

Den tjänst som Boliden anslutit sig till är frekvenshållningsreserven FCR-D upp. Det är den vanligaste stödtjänsten bland Vattenfalls kunder och upp står för uppreglering, att elkunden minskar sin elförbrukning under några få minuter för att hjälpa till att reglera upp frekvensen i elnätet, som när det är i balans ligger på 50 Hz.

– Det var Vattenfall som ställde frågan om vi på Boliden hade några större laster som kunde bidra till flexibiliteteten i elnätet. Tillsammans med deras teknikleverantör Sympower undersökte vi sedan vilken utrustning som kunde vara lämpligast och landade i att det var primärkvarnarna i Aitikgruvan, säger Johannes Sikström.

Rent praktiskt går det till så att Sympower kopplar in sig på Bolidens styrsystem och när en låg frekvens detekteras i elnätet skickas en begäran om aktivering. Om det är möjligt just då justerar styrsystemet automatiskt ner varvtalet på kvarnarna och sänker därmed effekten. Om inte tar Sympower frågan vidare till nästa företag som är med i FCR-systemet.

Gjorde många tester innan anslutningen

De två primärkvarnarna i Aitik är helt centrala för produktionen och Boliden gjorde därför en rad tester innan de bestämde sig för att det var värt att ansluta sig, berättar Johannes Sikström.

– Frågan var hur mycket produktion vi skulle tappa, hur många färre ton malm vi kunde köra genom kvarnarna under tiden då vi var aktiverade. Men produktionsbortfallet visade sig vara ganska litet. Nästa oro var om en så snabb förändring skulle kunna orsaka störningar längre fram i processen och vilka justeringar som då måste göras. Slutligen kom vi fram till att vi kan börja med att tillgängliggöra 8 megawatt.

Primärkvarnarna är däremot kvalificerade för att tillgängliggöra mer än 8 megawatt och Boliden ska snart utvärdera om det är dags att höja nivån.

Hur märks det när kvarnarna aktiveras för FCR?

– Det är jättetydligt. Kvarnen varvar ner och i operatörens gränssnitt till styrsystemet markeras tydligt att FCR nu är aktiverat, så att de inte tror att det är något fel och försöker justera det, säger Johannes Sikström.

Funderar på ansluta fler resurser till FCR

Innan Boliden bestämde sig för att det var just primärkvarnarna som skulle användas som effektreserv undersökte man också annan utrustning med hög effekt, som exempelvis några transportband. Fast kvarnarna var enklare att justera ner snabbt.

Hur ser det ut framöver, kommer ni ansluta fler processer till FCR?

– Ja, det hoppas jag. Vi har ett annat projekt på gång i Aitik där vi utvärderar värmepannor. Fast då handlar det inte om att dra ner effekten utan i stället att öka den tillfälligt för att hjälpa till att hantera elöverskott i nätet, sänka en för hög frekvens. Det vore ju snyggt att kunna hjälpa till med både upp- och nedreglering. 

God intjäning

Primärkvarnarna har varit anslutna till FCR-systemet sedan i maj 2023. Hur mycket Boliden får betalt för att vara ansluten varierar. Priserna sätts genom budgivning på FCR-marknaden och pengarna från Svenska kraftnät delas i det här fallet mellan Vattenfall, Sympower och Boliden.

Hur mycket pengar har ni tjänat på FCR hittills?

– För de första sex månaderna handlar det om flera miljoner. Och under den tiden har kvarnarna blivit aktiverade endast fem gånger. Det finns ju en vanlig missuppfattning att man bara får betalt när utrustningen aktiveras, men så är det inte. Vi får betalt för varje timme vi är tillgängliga och kan leverera, säger Johannes Sikström.

För Boliden är FCR-tjänster är ett smart sätt att både få in ytterligare intäkter och bidra till ett stabilt elnät. Men är det något för alla?

– Så länge man kan avvara effekt utan att det stör produktionen allt för mycket finns ingen nedsida. Många företag kan ju även nyttja energilager för FCR och styra sin användning, något som är svårare i en gruva med de stora effekter vi har på vår utrustning, säger Johannes Sikström.

Nedan kan du se en kort film från Boliden om deras arbete med FCR.

 

Bilden på primärkvarnen är tagen av Jonas Westling.

FCR - Få betalt för att bidra till förnyelsebar elproduktion

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!