Byggherrar får ny mötesplats

Publicerad: 2019-11-05 kl. 13:27

Large Screen 72 DPI-Vattenfall_Nejlikan_0465

Nya energibyggregler, gröna lån och trender inom byggnadscertifiering stod på agendan när Vattenfall Värme bjöd fastighets- och byggproffs till ett öppet lunchseminarium.

Framtidens energilösningar kräver nära samverkan och tidig gemensam planering. Det är bakgrunden när Vattenfall Värme nu lanserar en ny mötesplats för byggherrar. Nyligen bjöds de in till en lunch med inspirerande talare på Vattenfalls huvudkontor i Solna.

– Det är ett led i att vi vill bygga nära och långsiktiga relationer med fastighetsägare och byggherrar, som är mycket viktiga kunder för oss, säger Christian Lööw, som är ansvarig för initiativet.

Vid premiärseminariet talade Amelie Nordin, Swedbank, om utvecklingen inom hållbar finansiering, ”sustainable finance” med fokus på det snabbt framväxande område som kallas gröna lån.

Förenklat handlar det om att exempelvis fastigheter som uppfyller vissa miljökrav kan få lån till lägre ränta – med rabatt på upp till 10 räntepunkter på grund av miljökriterierna.

Swedbank har lånat ut cirka 10 miljarder kronor som gröna lån, varav drygt 8 miljarder kronor gått till fastigheter. Huvuddelen av dessa är certifierade enligt standarden GreenBuilding.

Energiförbrukningsmått blir klurigare

Ola Larsson, miljöspecialist hos White Arkitekter, berättade om dagsläget vad gäller byggregler – ett snabbt föränderligt område som förstås är helt centralt för byggherrar och andra aktörer i branschen.

Måttet på hur stor energianvändning fastigheten högst får ha per kvadratmeter håller på att bytas ut till ett mer komplext sätt att räkna, enligt ett remissförslag från Boverket

– Avsikten från Boverket är att uppnå teknikneutralitet mellan uppvärmningssystem samt att nivåerna ska vara kostnadsoptimala. Men jag tror det kommer att kräva en kunskapshöjning för att kunna kommunicera energiprestandan i primärenergital och sin energianvändning, säger Ola Larsson.

Effekterna för dem som bygger är inte helt lätta att förutse när ”primärenergifaktorer” byts mot ”viktningsfaktorer” – men just nu verkar det som om många flerfamiljshus skulle få det lättare att klara kraven. Nybyggda lokaler och småhus kan få det svårare beroende på deras utformning. De nya reglerna väntas träda i kraft den 1 juli 2020.

Large Screen 72 DPI-Vattenfall_customer-120

Befintliga hus allt mer i fokus

Linda Kjällén, affärsutvecklare och strateg på Sweden Green Building Council (SGBC), beskrev trenderna inom fastighetsvärldens allt större område hållbarhetscertifiering. Av cirka 3000 certifierade fastigheter i Sverige har cirka 70 procent varit nybyggen, resten befintliga.

De flesta certifierade fastigheterna, cirka 1700, omfattats av den svenska standarden Miljöbyggnad. SGBC försöker tillhandahålla en palett av certifieringar som motsvarar olika behov. Nu pågår arbete för att utforma certifiering som ska öppna för de enorma förbättringsmöjligheter som finns hos befintliga fastigheter.

En port till hela Vattenfall

Målet för Vattenfall är att medverka till en bred kontinuerlig diskussion i branschen, om hur man bäst tar sig an aktuella förändringar. Det måste inte handla strikt om energiförsörjningen.

– Den nära kontakten behövs dels för att vi behöver få delta i samarbeten hos kunderna redan i planeringsstadiet, snarare än att de bara kommer efteråt och köper en leverans. Och dels för att vi ska kunna förutse var det byggs och vilka lösningar som kommer att behövas.

Vi har en mycket bred produktportfölj även utöver fjärrvärme och el, och vi vill få den här gruppen att känna att de har en väg in för kontakt gentemot hela Vattenfall, säger Christian Lööw.

Christan-loow

 

Vill du veta mer?

Kontakta vår expert Christian Lööw

New call-to-actionNew call-to-action

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!