Energiteknik, Fjärrvärme, bio-CCS, klimatmål

"Vi kan göra stor skillnad genom att fånga in koldioxid"

Publicerad: 2021-11-18 Uppdaterad: 2021-11-23 kl. 15:03

"Vi kan göra stor skillnad genom att fånga in koldioxid"

Tekniken för att fånga in och lagra biogen koldioxid, bio-CCS, har funnits länge. Just nu pågår de avgörande diskussionerna för bio-CCS framtid där efterfrågan, resurser, aktörer och finansiering måste samspela. Men frågan är: hur kan vi utveckla det framåt och skapa en marknad för negativa utsläpp?

– Sveriges klimatmål för 2045 är att vi ska vara klimatpositiva. För att nå dit kan vi inte bara arbeta med att minska våra utsläpp, utan det kommer att behövas någon form av negativa utsläpp. Bio-CCS är något som vi ser har potential att vara en viktig pusselbit för att samhället ska klara av att möta klimatmålen och jobba för en fossilfri framtid, säger Lovisa Fricot Norén, chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet. Lovisa F Norén

Sedan ett par år tillbaka pågår ett stort arbete för att utreda möjligheterna för genomförande av bio-CCS på en eller flera av Vattenfall Värmes anläggningar. Målet är att år 2030 ha en fungerande anläggning med en kapacitet på att fånga in minst 100 000 ton koldioxid om året. Tekniken för bio-CCS är redan etablerad, men det som krävs för att ta nästa steg handlar i första hand om processerna runt omkring.

Målet: att skapa en marknad för bio-CCS

– Vi kan göra stor skillnad genom att fånga in koldioxid – och vi måste börja med det snart. I teorin är det inga problem att komma igång, men utmaningen är att skapa en värdekedja med rätt aktörer och resurser för att det ska fungera hela vägen. Problemet är att ingen tjänar på att fånga in biogen koldioxid idag, så det kommer inte att finansieras av sig själv. Det måste finnas en statlig ambition för att kunna driva detta framåt, först därefter finns potentialen att skapa en marknad på sikt”, säger Lovisa Fricot Norén.

De främsta praktiska utmaningarna kring bio-CCS är frågorna kring lagringskapacitet, transporter och framför allt finansiering. Det behövs en nationell insats för att komma igång – och rätt aktörer som är beredda att samarbeta mot målen. En konkret utmaning är konkurrensen om lagringsmöjligheter utanför landets gränser, där Sverige framåt kommer att behöva exportera vår infångade koldioxid. Lovisa Fricot Norén understryker faktumet att Vattenfall Värme har förhållandevis små volymer i jämförelse med andra aktörer, och att det skulle minska risken och vara mer kostnadseffektivt med en nationellt upphandlat lagringskapacitet för att få ett bättre förhandlingsläge.

Lagring och finansiering stora frågor

En stor andel av den totala kostnaden för bio-CCS ligger i just lagringen, samtidigt som det finns en stor osäkerhet kring vad slutpriset kommer att bli. Karin Nikavar, Senior Regulatory Advisor på Vattenfall Värme, betonar vikten av de regulatoriska förändringar som krävs för att komma framåt och skapa betalningsvilja:

– Hur ska man värdera ett negativt utsläpp egentligen? När man är nere på noll så behöver drivkrafterna förändras – den samhällsnytta som negativa utsläpp kan bidra med behöver vara värt någonting. En idé vi haft är att villiga aktörer ska kunna köpa ett certifikat med tillhörande äganderätt till det negativa utsläppet. Här behöver lagstiftningen hänga med och ta fram rätt förutsättningar för att marknaden ska vilja betala.

Koldioxidinfångning för hållbart flygbränsle

Nyligen har Vattenfall tillsammans med LanzaTech, Shell och SAS inlett ett samarbete där aktörerna ska undersöka möjligheterna till att skapa storskalig produktion av hållbart, syntetiskt flygbränsle. Med hjälp av CCU (Carbon Capture and Utilization) kan koldioxid från fjärrvärmeanläggningar fångas in och användas för att framställa elektrobränsle – en typ av flygbränsle som baseras på just återvunnen koldioxid, fossilfri el och vatten. När flygplansmotorerna förbränner elektrobränslet släpps koldioxiden ut i atmosfären igen, efter att ha använts en andra gång.

– CCU är intressant ur finansieringsaspekten för infångad koldioxid. Att kunna dra nytta av viljorna inom B2B är en viktig faktor för att göra det kommersiellt attraktivt. Men det finns flera andra möjligheter till finansiering, med till exempel omvända auktioner för bio-CCS. Vi behöver skapa ett system så att samhället faktiskt kan och vill handla med negativa utsläpp framåt, säger Lovisa Fricot Norén.

"Det är en stor satsning"

Under 2022 planeras införande av statligt finansierade omvända auktioner för bio-CCS. För att få bio-CCS hållbart borde dock marknaden ta över ansvaret för finansieringen på längre sikt. Karin Nikavar understryker att det är en stor investering att satsa på koldioxidinfångning, och vad som krävs för att det ska fungera praktiskt:

– Vi har sett att det redan idag finns en efterfrågan där företag kontaktat Vattenfall och vill köpa negativa utsläpp – men idag är betalningsviljan inte tillräckligt hög. Det är en stor satsning för oss och vi behöver tillräckligt med finansiell säkerhet för att kunna investera.

– Bio-CCS innebär möjligheter och är jättespännande – men man får inte glömma att det bara är ett av verktygen i vår stora verktygslåda för arbetet mot en fossilfri framtid. Det krävs jobb på flera håll för att stegvis ta oss närmare en optimal situation och skapa tillräckligt stor skillnad”, avslutar Lovisa Fricot Norén.

 
Webbinarium om bio-CCS

En marknad för negativa utsläpp - hur når vi dit? Se Vattenfalls webbinarium i efterhand här!

Till sändningen

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!