Avsnitt 08

Varför ska vi investera i biologisk mångfald?

Podcast: Varför ska vi investera i biologisk mångfald?

I detta spännande avsnitt dyker vi ner i världen av biologisk mångfald tillsammans med Helena Granborg från Ecogain. Vi kastar ljus över den nuvarande statusen kring biologisk mångfald och dess direkta koppling till klimatförändringarna. Vi undersöker de komplexa utmaningar företag står inför när de försöker minska sin miljöpåverkan och vad företag bör börja göra idag för att skydda och bevara planetens biologiska mångfald.