Avsnitt 12

Kommer vi kunna möta framtidens energibehov?

  • Tid: 11 min 56 sek
  • elnätet
Marcus och Jens


I detta avsnitt tar vi oss an de brännande frågorna kring Sveriges energiframtid. Med en förväntad fördubbling av elbehovet till 2035, står vi inför enorma utmaningar. Gäst i studion är Marcus Elander från Svenska Kraftnät, och tillsammans diskuterar vi hur Sverige kan navigera i detta nya energilandskap.

Med fokus på elnätets kapacitet och stabilitet, granskar vi frågor som: Är vårt nuvarande elnät redo för denna ökning? Hur kan vi undvika flaskhalsar och säkerställa likvärdig el-tillgång över hela landet?

Länkar:

elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall