Avsnitt 05

Vad har vi lärt oss av COP 27?

Podcast: Vad har vi lärt oss av COP 27?

I detta avsnitt har vi bjudit in Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall, som i höstas deltog under COP 27 - en av de största globala konferenserna om klimatförändringar. Vi frågar Annika om hennes intryck av konferensen och om hon tror att världen gör tillräckligt för att minimera klimatförändringarna. Hon berättar även om projekten som har potential att minska världens utsläpp med 14 procent.