Avsnitt 06

Vad är framtiden för svensk vindkraft?

Podcast: Vad är framtiden för svensk vindkraft?

I detta spännande avsnitt har vi bjudit in Tomas Hallberg från Svensk vindenergi. Vi utforskar Sveriges möjligheter att expandera vindkraften och jämför Sveriges utveckling med andra europeiska länder. Vi undersöker också hur mycket vindkraft som behövs för att förse Sverige med el och vilka hinder som finns idag för att uppnå detta mål.