Genomförd 1 januari, 1970

Framtida behov av elkraft

På detta webbinaium går vi igenom vad Vattenfalls funktionslösning Power-as-a-Service för högspänning är och hur det fungerar. Vi visar på vilka fördelar det medför och ger exempel på företag som idag använder denna tjänst.


Slutligen går vi igenom hur tjänsten fungerar i praktiken och vad som är bra att tänka på vid framtida behov av elkraft.
Vår förhoppning är att detta webbinarium ger dig insikt och kunskap som kan hjälpa dig att ta nästa steg i din elanläggning.

Talare:
Johan Tieva, affärsutvecklare på Vattenfall.

Datum: 30 november
Tid: 09:00
Plats: Microsoft Teamsmöte 

Läs mer om Högspänning