Optimering med energilagring

Genomförd 3 oktober, 2023

Företagets väg mot batterier och energiflexibilitet

Välkommen till ett seminarium om energilagring och dess betydelse för företag med hög energiförbrukning. Med de senaste årens volatila elpriser, har intresset och behovet för energilagring vuxit markant.

I seminariet kommer vi att belysa batteriets roll i att hantera dessa utmaningar, och hur den bidrar till energiflexibilitet - förmågan att snabbt justera energiförbrukning och produktion baserat på marknadsförändringar.

Vi kommer ge en inblick i hur energilagring kan bli en kritisk del av ert företags energistrategi, skydda mot prisvolatilitet och bidra till effektivare energianvändning.

 

Mangus berg_rund

 

Talare:
Magnus Berg,
Portföljchef inom R&D på Vattenfall och adjungerade professor vid KTH.