Batterier och flexibilitet – vägen till lönsamhet

Kommande 1 oktober, 2024

Med de senaste årens volatila elpriser har intresset för effektiv energilagring ökat markant.

Vi kommer att belysa batteriers roll i att hantera dessa utmaningar och deras bidrag till energiflexibilitet – förmågan att snabbt anpassa energiförbrukning och produktion efter marknadsförändringar.

Seminariet ger en djupgående inblick i hur energilagring kan bli en nyckelkomponent i ert företags energistrategi, skydda mot prisvolatilitet och bidra till effektivare energianvändning.

Få värdefulla insikter om hur du maximerar lönsamheten från batterianvändning och utnyttjar flexibilitetstjänster genom service stacking.

 

Fredrik Persson rund bild

 

Talare:
Fredrik Persson,
Ansvarig för energisystem och processer på Vattenfall