Företagets väg mot batterilagring och energiflexibilitet

Kommande 3 september, 2024

Anmäl dig här

Räcker elen?

Detta webbinarium har redan sänts. Fyll i formuläret nedan för att få länk till den inspelade versionen.

Vi står inför en ny industriell revolution. För att kunna fortsätta förse Sverige med fossilfri el i takt med att förbrukningen ökar måste vi se över våra energisystem och dess infrastruktur.

Ett steg i denna industriella revolution är att elektrifiera processer inom svensk industri och på så sätt fasa ut de fossila bränslena.

Men vissa frågor står fortfarande i väntan på svar.

Vad krävs av energisystem, kunder och samhälle om vi ska kunna fördubbla energiproduktionen inom bara 25 år?

Vilken del i omställningen har du som arbetar inom industribranschen?

Vilka åtgärder måste vidtas för att elektrifieringen ska bli verklighet?

Hur säkrar vi industrins tillförsel av el när vi redan ser tecken på kapacitetsbrist?

Vilka politiska beslut behöver fattas?

Välkommen på ett kostnadsfritt frukostwebbinarium i samarbete med Dagens Industri och konferensen Industri 4.0.

Talare:
Martin Vallstrand, Director Corporate Business Development, Vattenfall
Anja Alemdar, Head of PRA Sweden, Vattenfall

Moderator:
Sofia Mankert, Vice President Business and Corporate Communication, Vattenfall

Datum: 7 oktober
Tid: 08:00-08:45

Anmäl dig här