Vägen mot 1.5-gradersmålet

Genomförd 16 november, 2021

Se inspelningen
Detta webbinarium har redan sänts. Fyll i formuläret nedan för att få länk till den inspelade versionen.

Vattenfall meddelade nyligen att vi åtagit oss att följa den väg mot 1,5-gradersmålet som initiativet Science Based Targets har stakat ut. Det kommer innebära stora insatser för att bygga upp det nya energilandskapet i syfte att minska koldioxidutsläppen. Men när uppmärksamheten rikas mot klimatomställningen och de utmaningar vi står inför med den globala uppvärmningen får vi inte glömma ett mycket viktigt område – biologisk mångfald.

För att nå 1.5-gradermålet har vi på Vattenfall skruvat upp vår målsättning och satsar på att vara helt klimatneutrala senast 2040. I september 2021 godkändes Vattenfalls nya 2030-utsläppsminskningsmål av Science Based Targets initiative, SBTi.

För att uppnå målet innebär det både att anläggningar läggs ner, uppgraderas, nya tekniker testas men framförallt att utbyggnaden av förnybar energi tar ett stort kliv framåt. Här spelar biologisk mångfald en väldigt viktig roll.

Annika Ramsköld och Andreas Regnell delar med sig av Vattenfalls mål och framtidsplaner och hur denna omställning ska ske med största möjliga hänsyn till den biologiska mångfalden.

Talare: 
Annika Ramsköld, vice president sustainability
Andreas Regnell, senior vice president, head of strategic development

Moderator:
Sofia Mankert, Vice President Business and Corporate Communication

Datum: 16 november 2021

Se inspelningen i efterhand