Fastigheter i en hållbar värld

Genomförd 30 november, 2023

Under seminariet kommer vi att djupdyka i aktuella teman kring hållbarhetsarbetet inom bygg- och fastighetssektorn. Vi utforskar konceptet med flexibla fastigheter, och hur moderna byggnader kan utformas för att anpassas efter samhällets ständiga förändringar och behov. Dessutom belyser vi de lagar och bestämmelser som sätter högre krav på hållbarhet  och rapportering.

Kostnadsfritt

Plats: Spegelsalen, Grand Hôtel
Datum: 30 november
Tid: 08:00-08:45

Talare:
Jens Berggren klimatcoach