Genomförd 1 januari, 1970

Fastigheter och biologisk mångfald


Att människan har en påverkan på klimatet med utsläpp av växthusgaser och global uppvärmning är en problematik som uppmärksammas och ges mycket fokus. Det som inte får glömmas bort är också den del som handlar om den omedelbara miljön som påverkar specifika arter – både växter och djur. 

Under seminariet får du större förståelse för hur vi kopplar biologisk mångfald till klimatutmaningen. Vi delar också med oss av Vattenfalls arbete för att skydda naturen och den biologiska mångfalden och projekt kopplat till vår verksamhet och våra fastigheter. 

Seminariet är i samarbete med Dagens industri och konferensen Hållbara fastigheter 2022

Datum: 29 november
Tid: 08:00- 08:45
Plats: Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm, Södra Blasieholmshamnen 8