Byggnationsfasens val

Genomförd 12 oktober, 2023

Byggnationsfasens val: Grunden till en hållbar framtid

Byggnadskonstruktion är inte bara en process som handlar om att skapa en stabil struktur; det är en möjlighet att lägga grunden för en hållbar framtid. Under detta seminarium kommer vi att utforska vikten av de val vi gör i byggnationsfasen och hur dessa val påverkar en byggnads totala klimatpåverkan genom dess livscykel.

Vi utforskar hur innovativa val kan göra stor skillnad. Oavsett om det är att att välja effektiva och flexibla energilösningar, att implementera laddningsinfrastruktur för eldrivna fordon, eller att säkerställa stabil och hållbar elanvändning - varje val bidrar till byggnadens hållbarhetsprofil.

Marcus Melin, Strategisk energirådgivare kommer att belysa de energilösningar som banar väg för framtidens fossilfria fastigheter och vilka fördelar de kan erbjuda på lång sikt.

 

melin

 

Marcus Melin är strategisk energirådgivare för Vattenfalls företagskunder sedan 2019. Hans expertis ligger i att hjälpa företag att navigera den komplexa energimarknaden och välja de optimala produkterna och tjänsterna för deras behov. Som en viktig del av Vattenfalls B2B-försäljningsteam är Marcus engagerad i att stödja företagskunder att utveckla hållbara energistrategier och minska deras klimatpåverkan.