Därför är klimatanpassning och biologisk mångfald avgörande

Genomförd 25 maj, 2022

Se inspelningen

Klimatanpassning och biologisk mångfald

Den 25 maj deltar Josefin Blanck, Vattenfalls strategiska miljörådgivare på Dagens industrin och Aktuell Hållbarhets webbserie där två viktiga ämnen ligger i fokus - klimatanpassning och biologisk mångfald. 

Översvämningar, ras och skred
Dagens bolag behöver vara resilienta för att minimera de skaderisker som blir effekten av ett förändrat klimat. Vad är viktigt att ta höjd för?

Mål och mätning för biologisk mångfald
Det finns en bredd av åtgärder för att stärka biologisk mångfald - vilka är viktigast att arbeta med som företag? Hur sätter man forskningsbaserade mål för biologisk mångfald? Och hur bör vi mäta och följa upp? 

Anmälan sker via Dagens industri och Aktuell Hållbarhet

Datum: 25 maj 2022
Tid: 13:00-14:00


Se inspelningen i efterhand