Stockholm Smart City

Den 11 och 12 maj deltar Vattenfall på konferensen Stockholm Smart City med två spännande seminarium. Missa inte det!

Seminarium 1: Fossilfria städer - från vision till verklighet

Seminarium 2: Biologisk mångfald i framtidens smarta städer

Läs mer nedan

Fossilfria städer – från vision till verklighet

Klimatet är vår tids viktigaste utmaning. Att se över den egna verksamheten är en självklarhet men ska vi nå klimatmålen krävs samarbete mellan företag, kommuner, medborgare och leverantörer. 

Under seminariet tar vi ett kliv in i framtidens fossilfria städer och vi lyfter blicken från den egna verksamheten och uppmärksammar partnerskap som nyckeln till framgång.

  • Vi gör en spaning kring de trender vi kan identifiera idag och som kommer påverka hur framgångsrika städer byggs och verkar imorgon
  • Vi går djupare in i greppet Energigemenskap och hur det kan bli en självklar del av stadsplaneringen
  • Vi får insikt i hur Uppsala arbetar tillsammans med aktörer och leverantörer för att nå sitt mål om ett klimatpositivt Uppsala 2050
  • Vi berättar mer om Carpe Futurum – den nya biobränsleanläggningen som kommer minska Uppsalas klimatavtryck med 200 000 ton fossilt koldioxid per år

Talare:
Lars Ejeklint, Energiexpert och klimatcoach, Vattenfall
Lisa Moll, Miljö & klimatstrateg, Vattenfall Värme
Maria Thomtén, Hållbarhetsledare energi, Uppsala kommun

Datum: 11 maj
Tid: 13:00 - 13:30
Plats: Kistamässan

Seminariet är en del av Smart Citys kostnadsfria mässa. För att delta på seminariet bokar du en biljett på hemsidan till Exibition (Mässan) Läs mer om mässan

Boka biljett

 

Biologisk mångfald i framtidens smarta städer

Att människan har en påverkan på klimatet med utsläpp av växthusgaser och global uppvärmning är en problematik som uppmärksammas och ges mycket fokus. Det som inte får glömmas bort är också den del som handlar om den omedelbara miljön som påverkar specifika arter – både växter och djur.

Under seminariet får du större förståelse för hur vi kopplar biologisk mångfald till klimatutmaningen. Vi delar också med oss av Vattenfalls arbete för att skydda naturen och den biologiska mångfalden och projekt kopplat till vår verksamhet och våra fastigheter.

Talare:
Marcus Melin, Strategisk energirådgivare på Vattenfall
Henrik Lönn, Real Estate Manager på Vattenfall

Datum: 12 maj
Tid: 14:15-15:00
Plats: Kistamässan, Stockholm

Seminariet är en del av Stockholm Smart Citys konferens och kräver en konferensbiljett för att delta. Läs mer om konferensen

Köp biljett