Så når du fram till din ledningsgrupp

För att hålla ditt företag aktuellt och konkurrenskraftigt så behöver hållbarhetsfrågorna genomsyra alla delar av verksamheten. Har du som hållbarhetsansvarig ändå svårt att nå fram internt och att få hållbarhetsarbetet högre prioriterat på agendan? Ta då del av våra tips för hur du visar på lönsamheten som hållbarhetsarbetet innebär för ditt företag.

Vi lär dig bland annat hur du:

  • Sätter hållbarhetsfrågor högt på agendan för er VD.
  • Övertygar ekonomichefen att hållbarhetsfrågorna i grund och botten är en kostnadsfråga.
  • Ser till att marknadschefen utnyttjar företagets hållbarhetsinvesteringar fullt ut i er marknadsföring och kommunikation.

Fyll i formuläret för att ladda ned

Fyll i formuläret för att ladda ned