VF_phone_rgb
Prova demon för EnergySite Plus

Med portalen EnergySite Plus slipper du oförutsedda elkostnader och överflödig energianvändning. Du får total kontroll över din elaffär med verktyget, som bland annat tillhandahåller dig med följande;

  • Din förbrukning: Du kan se nyckeltal kring din förbrukning, se förbrukningen över en viss tidsperiod och jämföra mellan olika anläggningar och mellan olika tidsperioder. Du kan även följa din verkliga förbrukning mot din prognos.
  • Klimatpåverkan: Vilka typer av utsläpp och hur mycket utsläpp kommer från din elförbrukning – fördelat per anläggning.
  • Dina fakturor: Du kan söka efter specifika fakturor, ladda ner dem och se deras status. På så sätt får du en överblick och har kontroll.

Testa verktyget själv genom att fylla i formuläret och upptäck hur enkelt det är att använda.

 

Fyll i formuläret för att prova demon