Miljödeklaration EPD Vattenkraft

Vattenfall AB äger helt eller har en majoritetsandel i ca 55 storskaliga, och ca 31 småskaliga vattenkraftverk i de nordiska länderna.

I detta produktblad kan du läsa en sammanfattning av den fullständiga EPD-rapporten för el från Vattenfalls vattenkraft.

Fyll i formuläret så skickar vi produktbladet till dig