EPD - miljövarudeklarerad el

Med EPD-el får du detaljerad information om din els ursprung och inverkan – från växthusgasutsläpp till resursförbrukning. Använd denna insikt för att lyfta din hållbarhetsrapportering, och ge dina kunder en tydlig bild av ditt företags hållbara val.

EPD ger dig: 

Jämförbarhet - informationen i EPD samlas in och beräknas utifrån internationellt accepterade och harmoniserade beräkningsregler.

Trovärdighet - genom kraven på granskning, översyn, godkännande och uppföljning av en oberoende, tredje part. Objektivt utlåtande baserat på ISO 14025.

Noggrannhet - informationen uppdateras kontinuerligt och vi har tagit fram bra rutiner för dokumentation och uppföljningsförfaranden vilket garanterar kvalitet och riktighet.

Fyll i formuläret så skickar vi produktbladet till dig