VF_download_pdf_rgb
Trendrapport 2018

Här är framtidens energi. Vi ser ett ökat ansvarstagande över hela spektrumet, från specifika miljöfrågor till allmän social hållbarhet. Dessutom går vi en ljusare framtid till mötes när fler vill göra större investeringar i smarta tekniska lösningar som underlättar för alla.

Rapporten innehåller sju viktiga punkter, bland andra:

  • Klimatbarometern 2017 - Unga oroar sig för miljön
  • Cirkulär ekonomi är vägen framåt
  • Sverige klimatneutralt år 2045

Fyll i din email för att ladda ned