Klimatneutral el, Miljödeklarerad el

Klimatneutral el driver Europas modernaste plaståtervinningsanläggning

Klimatneutral el driver Europas modernaste plaståtervinningsanläggning

Svensk Plaståtervinning har Europas mest resurseffektiva sorteringsanläggning för plastförpackningar. Här finns kapacitet att ta emot alla plastförpackningar från svenska hushåll, så att de kan sorteras och sen återvinnas till nya plastprodukter. Hela anläggningen präglas av hållbarhet, och det är därför en självklarhet att den också drivs av klimatneutral el.

Mattias PhilipssonSvensk Plaståtervinnings anläggning i Motala har kapacitet att ta emot 120 000 ton plast och kan sortera 20 ton i timmen. För varje ton plast som återvinns istället för att förbrännas minskar klimatpåverkan med upp till 40 procent. Den hypermoderna anläggningen skapar större klimatnytta och bättre resurseffektivitet än andra sorteringsanläggningar, och beräknas ha drygt 20–30 procent lägre klimatpåverkan jämfört med en genomsnittlig sorteringsanläggning i exempelvis Tyskland. Maskinerna, som går dygnet runt, drivs med Vattenfalls miljövarudeklarerade el - Klimatneutral el.

— Vår verksamhet finns till för att minska klimatpåverkan och hjälpa svenska producenter att bli mer hållbara. Det är därför också en självklarhet att den el som driver anläggningen måste vara klimatneutral, säger Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

Plastens cirkulära resa

Plasten börjar sin resa vid någon av de tusentals återvinningsstationer runtom i Sverige. När de når vägningen vid anläggningen i Motala har de paketerats i balar som innehåller allt från plastfolie och påsar till tomma glassburkar och kladdiga ketchupflaskor. Anläggningen är rustad att ta emot alla plastförpackningar från svenska hushåll, men fortfarande hamnar mer än 60 procent direkt i hushållssoporna för att konsumenterna inte källsorterar, och det går därför till förbränning. Något som är mycket sämre för klimatet.

Efter vägningen sprättas balarna upp av en särskild maskin och sedan åker de upplösta balarna vidare till stationen för avskiljning av metall. Kraftiga magneter drar till sig metallskräpet och plasten hamnar i kvarnar, shredders, med enorma kniv-valsar som maler sönder allt i mindre delar som blir lättare att dela upp. Anläggningen, som varit i produktion sedan januari 2019, är bemannad, men personalen behöver aldrig manuellt sortera plasten.

Efter att kvarnarna gjort sitt jobb leds plasten till stora roterande trummor med olika stora hål. Delarna av burkar, flaskor och påsar delas sedan upp i storlek när centrifugalkraften drar skräpet genom hålen. Plasten åker sedan vidare på sina respektive band till ytterligare en uppdelning i hård och mjukplast med hjälp av långa trappsteg som rör sig snabbt. Allt åker sedan vidare till så kallade windshifters som blåser lättare plast till ett band medan tyngre plast faller ner på ett annat.

Trumma

Vid det här laget är plasten redo att delas upp i olika material. Det här momentet av sorteringen har tidigare varit svårt att ersätta med maskiner, men med hjälp av sensorer som läser av plasten med infrarött ljus kan maskinen dela upp plasten i kategorier som sedan kan återvinnas eller brännas. Plasten passerar sensorerna två gånger för att sorteringen ska bli tillräckligt effektiv och resultatet möjligt att bearbeta vidare till återvinning.

En av kategorierna plast som sedan går vidare är PP-plast, polypropen, som bland annat kan användas till att göra nya förpackningar för mikrovågsmat eller andra livsmedel. När maskinerna har sorterat ut PP-plasten består den till 95 procent av polypropen och finsorteringen, som krävs för att göra nya produkter, sker senare.

I det här skedet sorteras även plast som överhuvudtaget aldrig borde ha hamnat i anläggningen. Exempelvis polyetylentereftalat, PET, som har ett eget system för återvinning i Sverige. Men ungefär en fjärdedel av allt som kommer till anläggningen från återvinningsstationerna är inte plastförpackningar och kan inte återvinnas. Istället sorteras det ut och går vidare till förbränning.
De olika kategorierna plast förpackas i balar och säljs sedan som råmaterial för vidare återvinning genom tvätt och därefter till pellets och tillverkning av nya produkter och förpackningar.

190416_plastkretsen_010

Nödvändigt med mer plaståtervinning

En stor del av all plast tillverkas fortfarande av fossil råvara, som råolja, och bidrar i hög grad till klimatpåverkan vid såväl tillverkning som förbränning. För att fortsätta leva i vårt moderna samhälle behöver vi öka återvinning och skapa en ansvarsfull cirkulär plastanvändning. Trots miljövinsterna med återvinningen är det bara drygt 10–20 procent av alla plastförpackningar i Sverige som återvinns. Även om siffran är låg ligger Sverige sannolikt i topp inom EU. För varje ton plast som återvinns, i stället för att eldas upp, minskar klimatpåverkan med upp till 40 procent. Att öka återvinningen av plastförpackningar är därför nödvändig.

Klimatneutral el i återvinningsanläggningen

Svensk Plaståtervinning har valt att använda Vattenfalls miljövarudeklarerade el – Klimatneutral el. Elen har en garanterad ursprung, vilket i Svensk Plaståtervinnings fall är vattenkraft. Dessutom klimatkompenseras elen ur ett livscykelperspektiv, vilket innebär att elen då blir helt klimatneutral. Trots allt så finns det, sett ur elens hela livscykel, ett litet CO2-avtryck även från vattenkraften.

Kompensationen genomförs genom projekt som gynnar omställningen till förnybar energi annanstans i världen. Vattenfalls utvalda projekt är certifierade av Gold Standard som grundats av Världsnaturfonden och är en tredjepartsgranskad certifiering. Läs mer om det här.

Reduktion är viktigast för att verkligen göra skillnad för klimatet - Klimatkompensation är enbart ett komplement. För att bli helt klimatneutral i sin elförbrukning behöver man därför uppfylla ett antal kriterier först innan man börjar jobba med klimatkompensation. Vi har sammanfattat dem i fem steg som krävs för en klimatneutral elförbrukning. Ladda ner guiden nedan.

New call-to-action

 

(Foton: Svensk Plaståtervinning AB)

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!