En fossilfri industrisektor - Närmare än du tror

Detta webbinarum har redan sänts. Fyll i formuläret nedan för att se den inspelade versionen.

Industrisektorn har stora utmaningarna att minska sina koldioxidutsläpp – men möjligheterna är minst lika stora. 

I samarbete med Dagens industri och konferensen Industri 4.0 håller Vattenfall ett webbinarium som tar upp hur vi tillsammans med våra leverantörer och kunder arbetar för att göra skillnad och minska industrins koldioxidutsläpp.

Vattenfall vill möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vi siktar på att bli klimatneutrala inom vår egen verksamhet men ska vi uppnå vårt mål måste vi även vända blicken mot våra leverantörer och kunder och se hur vi kan göra skillnad tillsammans. Genom att se elektricitet som en möjlighet till innovation kan industrier med ett fossiltungt förflutet ta steget mot en fossilfri framtid och utveckla nya produkter och material utan begräsningar.

HYBRIT - Elektrifiering av stålproduktion

2016 togs de första stegen mot fossilfritt stål när Vattenfall gick ihop med SSAB och LKAB för att elektrifiera produktionen av stål i ett projekt vid namn HYBRIT. Projektet har kommit en bra bit på väg, en pilotanläggning har invigts i Luleå och nu börjar arbetet med att utveckla produktion av fossilfritt stål på riktigt. Under webbinariet kommer Vattenfalls Mikael Nordlander, R&D Portfolio manager Industry Decarbonisation berätta mer om projektet som kommer ha stor inverkan på industrins framtid.

AstaReal

AstaReals VD Peter Worsöe förklarar deras affär med att odla alger i Gustavsberg, betydelsen av energi i deras process och samarbetet med Vattenfall. De har redan tagit stora kliv för att minska sin klimatpåverkan men är i processen att genomföra fler spännande projekt för att uppnå sina hållbarhetsmål.

En fossilfri industrisektor - Närmare än du tror

Fyll formuläret för att komma till webbinariet

                                                                                                                                                                                                                                                    Frågor? madeleine.olsson@vattenfall.com