Så når vi en miljon elbilar 2030

Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att nå dit menar vi att det krävs en miljon laddbara bilar. Med skräddarsydda åtgärder för olika fordonsgrupper är vi övertygade om att Sverige kan nå en miljon elbilar år 2030.

Fyra katalysatorer som påskyndar omställningen:

  • Tydliggör den nationella inriktningen mot fossilfria transporter
  • Ge städer verktyg att arbeta för utsläppsfria transporter
  • Satsa på smart utbyggnad av laddinfrastruktur
  • Påskynda omställningen av företagsägda flottor

Fyll i din email för att ladda ned

Fyll i din email för att ladda ned