Så undviker du fallgroparna vid offentlig upphandling av el

Det kan kännas som en självklarhet, men att som köpare veta vad man vill inhandla och hur man på bästa sätt formulerar det i en kravspecifikation är inte alltid det lättaste. Felaktigt ställda krav på produkten/tjänsten som inte motsvarar kraven som ställs i upphandlingen leder i samtliga fall till en dyrare prisnivå under avtalstiden. Vi guidar dig genom de vanliga fallgroparna och hur du lyckas med din upphandling på bästa möjliga sätt.

Offentlig upphandling i korthet:

  • Konkurrensen mellan leverantörer på marknaden och att leverantörer får konkurrera på lika villkor
  • Nya företag får möjlighet att komma in på marknaden och säkerställa fri rörlighet och etableringsrätt för leverantörer
  • Förhindra korruption och skydda leverantörer från upphandlande myndigheters godtycke

Fyll i din email för att ladda ned

Fyll i din email för att ladda ned