FCR (Frequency Containment Reserve)

Har du möjlighet att stänga av utvalda processer i din produktion under korta tidsperioder några gånger per år? Då kan du tjäna pengar på det - samtidigt som du stödjer utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion.

Mängden el som förbrukas ökar i stadig takt.
Om vi vill att den elen ska komma från förnybara källor måste vi hitta lösningar för att möjliggöra detta. Det handlar inte bara om att bygga förnyelsebart, utan också att vara med och skapa förutsättningar för utbyggnaden.

Tack vare FCR skapas helt nya intäktsmöjligheter för företag med en flexibel elförbrukning och i denna broschyr går vi bland annat igenom:

  • Vad är FCR och hur fungerar det?
  • För vilka företag och verksamheter passar FCR?
  • Hur mycket kan man tjäna? Vi visar räkneexempel.
  • Så kommer du igång med FCR.

 

Fyll i formuläret för att ladda ned

Fyll i formuläret för att ladda ned