Energiskatten 2022

Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, dels var verksamheten bedrivs. Energiskatt på el tas ut med endast en skattesats. Från och med 2018 är det ditt elnätsföretag som fakturerar dig energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Läs mer om detta i vår guide

  • Skatteavdrag för viss verksamhet
  • Full återbetalning av energiskatt
  • Verksamhet med rätt till återbetalning
  • Frivillig skatteskyldighet

Fyll i din email för att ladda ned

Fyll i din email för att ladda ned