Den kompletta energieffektiviseringsguiden

Hos alltför många företag är energieffektivisering och hållbarhet inte något som framhålls som viktigt eller som premieras. Men såväl från kunder som medarbetare och myndigheter höjs förväntningarna snabbt, krav skärps och de som inte gör något riskerar att hamna efter.

Det finns stor ekonomisk potential i att se över sin energianvändning. Olika studier, bland annat från Energimyndigheten, visar till exempel att det inom området stödprocesser finns en stor lönsam effektiviseringspotential. Många företag kan spara upp till 20 procent av sin energianvändning bara genom att ändra rutiner och beteende – utan att investera en krona. 

Ett framgångsrikt arbete med energieffektivisering och hållbarhetsförbättring omfattar fyra övergripande delar: 

  • Tydliga och långsiktiga mål
  • Säkerställda resurser och rätt kompetens
  • Visualisering av mål och resultat
  • Rätt partnerskap

 

I vår guide beskriver vi djupgående dessa fyra hörnstenar som hjälper dig till framgång. När du sedan konkret ska börja lista besparingsmöjligheter i din verksamhet får du nytta av vår praktiska 11-stegsguide som stöder ert energieffektiviseringsarbete från början till slut.

I guiden får du även läsa om företaget Bosch framgångsrika hållbarhetsarbete med fokus på energieffektivisering och jakten på klimatpåverkande utsläpp.

Fyll i formuläret för att ladda ned guiden

Fyll i formuläret för att ladda ned guiden